• 🪔 ભજન

  કર્યા ગુરુ મન માની

  ✍🏻 સરોદ

  July 1997

  Views: 1140 Comments

  રામ મેં કર્યા ગુરુ મન માની. શ્રવણ પડ્યું શુભ નામ કે સુંદર આવી યાદ પુરાની, રામ મેં કર્યા ગુરુ મન માની. કામિની કાંચન ત્યાગ કરીને [...]

 • 🪔

  ગુજરાતમાં સંતવાણીની સમૃદ્ધ પરંપરા

  ✍🏻 ડૉ. રમણલાલ જોશી

  June 1994

  Views: 2180 Comments

  ગુજરાતમાં દાસીજીવણ, ગંગાસતી, ધીરો, ભોજા ભગત, પ્રીતમ, નિરાંત, રાજે, રણછોડ, રત્નો, મીઠો, દેવાયત, રવિસાહેબ, બ્રહ્માનંદ, આદિ અનેક કવિઓનાં ભજનો લોકમુખે સચવાયેલાં છે. ભજનોમાં નિરૂપિત વિચારધારા [...]

 • 🪔 ભજન

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવના પ્રિય ભજનો

  ✍🏻

  February 1991

  Views: 1000 Comments

  (બંગાળી ભજન) સકલિ તોમારી ઈચ્છા, ઈચ્છામયી તારા તુમિ, તોમાર કર્મ તુમિ કરો મા, લોકે બોલે કરી આમિ… પંકે બદ્ધ કરો કરી, પંગુરે લંઘાઓ ગિરિ, કારે [...]

 • 🪔 ભજન

  શ્રીરામકૃષ્ણનાં પ્રિય ભજનો

  ✍🏻

  August 1990

  Views: 810 Comments

  બંગાળી ભજન ડૂબ દે મન કાલી બોલે, હૃદિ રત્નાકરેર અગાધ જલે! રત્નાકર નય શુન્ય કખન, દુચાર ડુબે ધન ના પેલે, તુમિ દમ સામર્થ્યે એકડૂબે જાઓ, [...]