• 🪔 શિકાગો વ્યાખ્યાનો

  છેલ્લી બેઠકમાં આપેલું ભાષણ

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  Chicago Vyakhyano

  Views: 690 Comments

  ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૩ વિશ્વધર્મ પરિષદ એ વાસ્તવિકતા બની છે. એને અસ્તિત્વમાં લાવવાની મહેનત કરનારાઓને પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ સહાય કરી છે અને એમના પરમ નિઃસ્વાર્થ શ્રમને સફળતા [...]

 • 🪔 શિકાગો વ્યાખ્યાનો

  બૌદ્ધ ધર્મ એટલે હિંદુ ધર્મની પૂર્તિ

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  Views: 910 Comments

  વિશ્વધર્મ પરિષદમાં આપેલાં ભાષણો બૌદ્ધ ધર્મ એટલે હિંદુ ધર્મની પૂર્તિ ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૩ તમે સાંભળ્યું છે કે હું બૌદ્ધધર્મી નથી અને છતાં હું બૌદ્ધધર્મી છું. [...]

 • 🪔 શિકાગો વ્યાખ્યાનો

  ધર્મ એ હિંદની તાત્કાલિક આવશ્યકતા નથી

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  Views: 620 Comments

  વિશ્વધર્મ પરિષદમાં આપેલાં ભાષણો ધર્મ એ હિંદની તાત્કાલિક આવશ્યકતા નથી ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૩ ખ્રિસ્તીધર્મીઓએ સારી ટીકા માટે હંમેશાં તત્પર રહેવું જોઈએ; તેથી જો આજે એવી [...]

 • 🪔 શિકાગો વ્યાખ્યાનો

  હિંદુ ધર્મ વિશે નિબંધ

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  Views: 550 Comments

  વિશ્વધર્મ પરિષદમાં આપેલાં ભાષણો હિંદુ ધર્મ વિશે નિબંધ વિશ્વધર્મ પરિષદમાં વંચાયોઃ ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૩ ઇતિહાસકાળ પહેલાંથી ચાલ્યા આવતા ત્રણ ધર્માે આજે જગતમાં પ્રચલિત છે - [...]

 • 🪔 શિકાગો વ્યાખ્યાનો

  ભેદભાવ શા માટે?

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  Views: 620 Comments

  વિશ્વધર્મ પરિષદમાં આપેલાં ભાષણો ભેદભાવ શા માટે? ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૩ હું તમારી સમક્ષ એક નાનકડી વાર્તા રજૂ કરું છું. હમણાં જ એક છટાદાર વક્તાને બોલતા [...]

 • 🪔 શિકાગો વ્યાખ્યાનો

  સ્વાગતનો પ્રત્યુત્તર

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  Views: 660 Comments

  વિશ્વધર્મ પરિષદ, શિકાગો, ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૩ અમેરિકાવાસી બહેનો અને ભાઈઓ, તમે આપેલા ભાવભર્યા અને સહૃદય સ્વાગતનો પ્રત્યુત્તર આપવા ઊભા થતાં મારા હૃદયમાં આજે અવર્ણનીય આનંદ [...]