• 🪔 કાવ્ય-મંજરી

  અજાતશત્રુ

  ✍🏻 ધૈર્યચંદ્ર ર. બુદ્ધ

  પરમહંસ શ્રીરામકૃષ્ણદેવને વંદના વેરી વિનાનું કોઈ દિલ દેખું તો, મારા હૈયાનું આસન ઢાળું રે. મુજ આંખોનું અમૃત વહાવી, પાય એના હું પખાળું રે. ૧ એ[...]

 • 🪔 કાવ્ય-મંજરી

  હે પ્રભુ!

  ✍🏻 રતુભાઈ દેસાઈ

  કાળે કરી તું મને ભલે અપંગ બનાવે, પરંતુ મારા હૃદયને તો અભંગ જ રાખજે. અપંગ શરીરમાં, અભંગ અખંડ ચિત્ત, એ જ મારું સુખ, મારું સર્વસ્વ,[...]