• 🪔 કાવ્ય

  નજરું લાગી

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  June

  Views: 290 Comments

  (જાણીતા કવિ, સાહિત્યકાર અને પત્રકાર શ્રી હરીન્દ્રભાઈ દવેનું તાજેતરમાં મુંબઈ ખાતે દુ:ખદ અવસાન થયું. શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમના માસિક મુખપત્ર ‘શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત’ના પ્રવેશાંકનો વિમોચન વિધિ તા.૧૩-૪-૧૯૮૯ના રોજ [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  સત બોલો

  ✍🏻 સંકલન

  April

  Views: 240 Comments

  તમને ગોરાં પીરાંની આણ, સુડલા, સત બોલો! સત બોલો! સત બોલો! સત બોલો રે નંઈ તો મત બોલો રે મત બોલો! - સુડલા. અંબર વરસે [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  આનંદમગ્ન શિવ અને શિવ તાંડવ

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  February

  Views: 320 Comments

  (રાગ કર્નાટી એકતાલ) તાથૈયા તાથૈયા નાચે ભોળા બં બં બાજે ગાલ ડિમ ડિમ ડમરુ બાજે ઝૂલે છે ખોપરી માળ...તાથૈયા ગર્જે ગંગા જટા માંહે ઉગ્ર અનલે [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  કાવ્યાસ્વાદ

  ✍🏻 મકરંદ દવે

  February

  Views: 460 Comments

  મોતી લેણા ગોતી દલ દરિયા મેં ડૂબકી દેણા, મોતી રે લેણા ગોતી એ જી જી. ખારા સમદર મેં છીપ બસત હે, ભાત ભાતરાં મોતી એ [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  એવે અણીને ટાણે મેં શબદું સાંભળ્યા!

  ✍🏻 સંકલન

  January

  Views: 430 Comments

  Accept My Full Heart's Thanks Ella Wheeler Wilcox Your words came just when needed – Like a breeze blowing and bringing from the wide, soft [...]

 • 🪔 કાવ્યો

  પ્રીત પુરાણી (ગીત)

  ✍🏻 રતિલાલ છાયા

  December 1994

  Views: 1830 Comments

  આ તો! બરસત પ્રીત પુરાણી! હળુ હળુ સ્રવતી બરસત જાણે પ્રભુની મધુમય વાણી! - આ તો! બરસત પ્રીત પુરાણી! (૧) સૃષ્ટિ તણા જે આદિ સર્જને [...]

 • 🪔 કાવ્યો

  વીર સાધકને

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  December 1994

  Views: 1800 Comments

  (રાજપૂતાનાના ખેતડીના મહારાજા પ્રતિ) ઢંકાય છો સૂર્ય ઘટાથી મેઘલી, ને, આભ હો સાવ વિષાદથી ભર્યું, તો’યે ટકી રહે ઘડી, વીર હૈયા, જય છે જ નિશ્ચિત. [...]

 • 🪔 કાવ્યો

  પ્યાલો

  ✍🏻 રતુભાઈ દેસાઈ

  December 1994

  Views: 1720 Comments

  એક પંચતત્ત્વનો પ્યાલો રે! હતો ઝગમગ પણ હું ઠાલો રે! તમે હાથમહીં મને ઝાલ્યો રે! હરિ! ભરભર હું છલકાયો રે! મને હરિ૨સ વ્હાલો વ્હાલો રે! [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  બાળક જેવું જીવે તેવું શીખે

  ✍🏻 સંકલન

  October-November 1994

  Views: 1010 Comments

  If a child lives with criticism, He learns to condemn. If a child lives with hostility, He learns to fight. If a child lives with [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  બાળક જેવું જીવે તેવું શીખે

  ✍🏻 સંકલન

  October-November 1994

  Views: 960 Comments

  જો બાળક ખણખોદિયા વાતાવરણમાં જીવતું હશે, તો એ નિંદાખોરી શીખે છે. જો બાળક વેરના વાતાવરણમાં જીવતું હોય, તો એ ઝઘડતા શીખે છે. જો બાળક ઉપહાસના [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  એક જ દે ચિનગારી

  ✍🏻 સંકલન

  October-November 1994

  Views: 1040 Comments

  એક જ દે ચિનગારી મહાનલ, એક જ દે ચિનગારી ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં, ખરચી જીંદગી સારી જામગરીમાં તણખો ન પડ્યો, ન ફળી મહેનત મારી... ચાંદો [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  ઓમ્ તત્સત શ્રી નારાયણ તું

  ✍🏻 સંકલન

  October-November 1994

  Views: 1190 Comments

  ઓમ્ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું, પરષોત્તમ ગુરુ તું સિદ્ધ - બુદ્ધ તું, સ્કંદવિનાયક સવિતા પાવક તું બ્રહ્મ મજદ તું યહવ શક્તિ તું, ઇસુ પિતા પ્રભુ [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  કાવ્યો

  ✍🏻 કાવ્યો

  November 2021

  Views: 1610 Comments

  રામ રાખે તેમ રહીએ... રામ રાખે તેમ રહીએ, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ.. આપણે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છૈ યે, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ.. કોઈ [...]