• 🪔

  મહાભારતનાં મોતી (૧૧) શ્રેષ્ઠ કોણ?

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  November 1990

  Views: 1010 Comments

  મહાભારત એક એવો વિશાળ ગ્રંથ છે કે જેમાં માનવજીવનના પુરુષાર્થ - ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને સરળ વ્યાખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનો દ્વારા સુબોધ બનાવીને પ્રસ્તુત કરવામાં [...]

 • 🪔 મહાભારતનાં મોતી (૧૦)

  સત્યમેવ જયતે

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  October 1990

  Views: 1170 Comments

  સ્વામી સત્યરૂપાનંદ રામકૃષ્ણ મિશનના રાયપુર કેન્દ્રના સેક્રેટરી છે. તેમણે લખેલી આ વાર્તા ઉપનિષદના મહાન ઉપદેશ સત્યમેવ જયતેને રજૂ કરે છે. આ સંસાર એક કુરુક્ષેત્ર છે [...]

 • 🪔 મહાભારતનાં મોતી (૯)

  અંતિમ વિજય

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  May 1990

  Views: 1090 Comments

  જ્યારથી આ સૃષ્ટિની રચના થઈ છે, કદાચ ત્યારથી જ દેવો તથા દાનવો વચ્ચેનો સંગ્રામ અવિરત ચાલી રહ્યો છે. અને અનંત કાળ સુધી ચાલતો રહેશે. ક્યારેક [...]

 • 🪔

  મહાભારતનાં મોતી (7) અણમોલ રત્ન

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  december 1989

  Views: 2950 Comments

  [આજના આ ભૌતિકવાદ, ધનલોલુપ યુગમાં મહાભારતની આ કથા ખડકાળ સમુદ્રમાં દીવાદાંડી જેમ આપણું માર્ગદર્શન કરી રહી છે. જ્યાં સુધી ધર્મ ધનને આધીન થઈને રહેશે ત્યાં [...]

 • 🪔

  મહાભારતનાં મોતી (5) દૃષ્ટિનો તફાવત

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  november 1989

  Views: 2820 Comments

  નૈતિક જીવન આધ્યાત્મિક ઉપલબ્ધિનું પ્રથમ સોપાન છે. નૈતિકતા વગર અધ્યાત્મના માર્ગ પર જરા પણ આગળ નથી વધી શકાતું. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને ઉપલબ્ધિ વગર આપણને ચિરકાળ [...]

 • 🪔

  મહાભારતનાં મોતી (4) અધિકાર મદ

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  september 1989

  Views: 2890 Comments

  પદલોલુપતા અને સ્વાર્થના આ યુગમાં સમાજમાં અધિકાર મેળવવા માટે રસાકસી ચાલી રહી છે. પુત્ર પિતા પાસે અધિકાર માગે છે, સેવક સ્વામીનો અધિકાર લેવા માગે છે. [...]

 • 🪔

  મહાભારતનાં મોતી (3) અજોડ દાન

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  august 1989

  Views: 2910 Comments

  [મહાભારત એક વિશાળ ગ્રંછ છે, જેમાં અનેક અમૂલ્ય મોતી બોધપ્રદ કથાઓ રૂપે વીખરાયેલાં પડેલાં છે. આમાંની કેટલીક કથાઓ ચયન કરીને શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ, અલાહાબાદના અધ્યક્ષ સ્વામી [...]

 • 🪔

  મહાભારતના મોતી (2) બિન ગુરુકૃપા જ્ઞાન નહિ હોઈ

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  july 1989

  Views: 2740 Comments

  [મહાભારત એક વિશાળ ગ્રંથ છે, જેમાં અનેક અમૂલ્ય મોતી બોધપ્રદ કથાઓરૂપે વીખરાયેલાં પડેલાં છે. આમાંની કેટલીક કથાઓ ચયન કરીને શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ, અલ્હાબાદના અધ્યક્ષ સ્વામી સત્યરૂપાનંદજીએ [...]

 • 🪔

  મહાભારતનાં મોતી (1) દીર્ઘસૂત્રી સુખી નર

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  june 1989

  Views: 3440 Comments

  [મહાભારત એક વિશાળ ગ્રંથ છે, જેમાં અનેક અમૂલ્ય મોતી બોધપ્રદ કથાઓરૂપે વીખરાયેલાં પડેલાં છે. આમાંની થોડી કથાઓને ચૂંટીને સ્વામી સત્યરૂપાનંદજીએ એક બોધપ્રદ લેખમાળા તૈયાર કરી [...]