• 🪔 પ્રવાસવર્ણન

  સ્વામી વિવેકાનંદની અમરનાથયાત્રા

  ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

  August 2002

  Views: 300 Comments

  ભગિની નિવેદિતાએ લખેલા ‘Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda’ માંથી સ્વામી વિવેકાનંદ સાથેની અમરનાથ દર્શનયાત્રાનાં સંસ્મરણોનો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ પવિત્ર [...]

 • 🪔 પ્રવાસવર્ણન

  મેઘાલયના રમણીય પ્રદેશો

  ✍🏻 મનસુખભાઈ મહેતા

  May 2000

  Views: 680 Comments

  અરુણાચલ પ્રદેશના સર્વોત્તમ અને એકમાત્ર આરોગ્યધામ રામકૃષ્ણ મિશન, હૉસ્પિટલ અને ઈટાનગરનો પ્રવાસ પૂરી કરીને ઈટાનગરથી, ૧૧ ડિસેમ્બરની રાત્રે બસમાં નીકળીને બીજે દિવસે સવારે છ વાગ્યે [...]

 • 🪔 પ્રવાસવર્ણન

  સ્વામી જિતાત્માનંદજીનો યુ.એસ.એ.નો પ્રવાસ

  ✍🏻

  April 2000

  Views: 500 Comments

  શિકાગોના મેયર રિચાર્ડ એમ. ડૅલૅના યજમાનપદે યોજાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય નવ સહસ્રાબ્દિ મહોત્સવમાં ભારતના પ્રતિનિધિરૂપે શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટના અધ્યક્ષ, સ્વામી જિતાત્માનંદજી ૨૮ ડિસે. ૯૯ના રોજ રાતના ૧૦.૩૦ [...]