• 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  august 2015

  Views: 650 Comments

  અગાઉના અંકમાં આપણે સ્વામી કલ્યાણાનંદજી મહારાજનો આશ્રય પામેલી વિલક્ષણ કૂતરી ભૂલુ વિશે વાંચ્યું, હવે તેના વિશે વધુ... ભુલૂની સખી લિલી પહેલાં ભુલૂની એક સખી હતી, [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  july 2015

  Views: 530 Comments

  સ્વામી કલ્યાણાનંદજીને મન વાંદરા, કબૂતર, સાપ ઈત્યાદિ પશુ-પંખી કરતાં મનુષ્ય-જીવનની મહત્તા સવિશેષ હતી તે આપણે ગતાંકમાં જોયું, હવે આગળ... કલ્યાણાનંદજીની કૂતરી ભુલૂ કલ્યાણાનંદજીની કૂતરી ભુલૂનો [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  june 2015

  Views: 560 Comments

  ગયા અંકમાં એક બ્રહ્મજ્ઞાની અને ધ્યાનની સાતમી ભૂમિકાએ પહોંચેલા યોગીનો વિલક્ષણ પ્રસંગ જોયો, હવે આપણે આગળ જોઈશું... એક ભક્ત, જેને શ્રીરામકૃષ્ણે સ્પર્શ કરેલો દાઢીવાળા એક [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  may 2015

  Views: 570 Comments

  ગયા અંકમાં આપણે કલ્યાણ મહારાજ પછીની કનખલ સેવાશ્રમની વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ વિશે થોડું વાંચ્યું હતું. હવે આગળ... ‘એકવીસ દિવસ’ : પરીક્ષણનો એક વિષય હું એક બીજી [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  april 2015

  Views: 530 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) નવા સચિવની બહારના સંન્યાસીઓ સાથે ઓળખાણ કરાવાઈ બહારના સંન્યાસીઓના કાર્યક્રમમાં કલ્યાણ મહારાજ હંમેશ મને સાથે લઈ જતા હતા એટલે તે બધા માનતા કે [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  march 2015

  Views: 460 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) ૫. કલ્યાણ મહારાજની મહાસમાધિ અને અન્ય ઘટનાઓ ૧૯૩૭ના ઉનાળામાં મસૂરી જવા છેવટની પળ પહેલાં કલ્યાણ મહારાજે સેવાશ્રમના સર્વે સંન્યાસીઓની સમક્ષ મને તિજોરીની ચાવી [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  february 2015

  Views: 510 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) તારકેશ્વરાનંદજીની તિતિક્ષા તારકેશ્વરાનંદજી ખરે જ મહાન સંન્યાસી હતા. એકવાર તેઓ સ્વર્ગાશ્રમ નજીક વનમાં જઈ રહ્યા હતા તો એક શિકારીએ ભૂલથી તેમને હરણ સમજીને [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  january 2015

  Views: 620 Comments

  (નવેમ્બરથી આગળ...) માછલીની સૂગ તરફની મારી કટ્ટર માન્યતા દૂર થઈ કલ્યાણ મહારાજ હરિદ્વારની ગરમી સહન કરી શકતા નહીં. ગરમીના સમયમાં કેટલાક દિવસો તેઓ મસૂરીમાં ભાડા [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  November 2014

  Views: 590 Comments

  (સપ્ટેમ્બરથી આગળ...) બંગાળી ભાષાનું મારું અધ્યયન રોજ રાતના અમે બંગાળી કથામૃતનું અધ્યયન કરતા હતા. જ્યારે હું આશ્રમમાં આવ્યો જ હતો ત્યારે મેં બંગાળી ભાષા પ્રત્યે [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  september 2014

  Views: 620 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) મારા પ્રત્યે તેમનો વિશેષ પ્રેમ ખાસ કરીને મારી સાથે તેઓ (સ્વામી કલ્યાણાનંદ) અતિ ઘનિષ્ઠ હતા. શું કામ એ ખબર નહીં. દરેક જણ ઔપચારિકપણે [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  august 2014

  Views: 540 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) ૪. કલ્યાણ મહારાજની દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ તથા કાર્યકુશળતા કલ્યાણ મહારાજ પાસેથી તેમના પોતાના વિશે કોઈ જાણકારી લેવાનું ઘણું કઠિન હતું. અમે તો એમના પૂર્વાશ્રમનું [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  july 2014

  Views: 600 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) દર્દીઓ પ્રત્યે પ્રેમ એક વાર મહારાજે અમને કહ્યું, ‘જો તમે દર્દીઓને પ્રેમ નથી કરતા તો પછી સેવાશ્રમમાં ન જાઓ. જો તમે આ કામ [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  june 2014

  Views: 470 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) કલ્યાણ મહારાજનો પ્રેમ બીજાના જીવનમાં પરિવર્તન કેવી રીતે લાવતો એકવાર એક ચોર અમારા બગીચામાં કામ કરવા આવ્યો. બગીચાની દેખરેખ રાખતા સ્વામીજીએ તેને કહ્યું, [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  may 2014

  Views: 580 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) ૩. સ્વામી કલ્યાણાનંદજીના વ્યક્તિત્વની કેટલીક વધુ ઝાંખીઓ સ્વામી અખંડાનંદજીએ મને તપોમય મઠવાસી જીવન માટે જગતના શ્રેષ્ઠ સ્થાન પર મોકલ્યો હતો. કનખલમાં તે વાતાવરણમાં [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  april 2014

  Views: 470 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) આટલું જ નહીં અન્ય સંન્યાસીઓ આશ્રમના કામમાં સહયોગ કરતા રહેતા હતા. દૃષ્ટાંત તરીકે : કેટલાંક વર્ષોથી સ્વામી નિશ્ચયાનંદજીએ સ્વામી વિવેકાનંદની આરસની એક પ્રતિમા [...]

 • 🪔

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  march 2014

  Views: 660 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) સ્વીકારનો વિરોધ તે દિવસોમાં સ્થાનિક સંન્યાસીઓ કલ્યાણાનંદજી અને નિશ્ચયાનંદજીને ‘ભંગી સાધુ’ કહેતા હતા કેમ કે તેઓ દર્દીઓની ટટ્ટી-પેશાબનાં વાસણો સુદ્ધાં સાફ કરતા હતા. [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  february 2014

  Views: 620 Comments

  ઓક્ટોબરથી આગળ... બ્રહ્માનંદજી અને તુરીયાનંદજી સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ એ જ વર્ષે (૧૯૦૪) બેલુર મઠથી કનખલ પધાર્યા. તેમના નિવાસ માટે નાની ઝૂંપડીઓ સિવાય કાંઈ ન હતું. [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  october 2013

  Views: 560 Comments

  ગતાંકથી આગળ... મુગ્ધકારી અને સહજ પ્રશાંતપણું કલ્યાણ મહારાજ અવિચલ શાંતિમાં રહેનાર મહાપુરુષ હતા; તેઓ ક્યારેય ગુસ્સે થતા નહીં. તેમજ ન તો કોઈ તેમને અશાંત કરી [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  september 2013

  Views: 550 Comments

  ગતાંકથી આગળ... દર્દીઓ પ્રત્યે તેમની ઉદ્વિગ્નતા એક અન્ય સમયે તેમણે એક દર્દી વિશે કહ્યું, ‘ધારો કે તમારો ભાઈ પણ એવો જ હોય તો તમે તેના [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  august 2013

  Views: 550 Comments

  ગતાંકથી આગળ... ‘પ્રસન્ન રહો તથા અન્યને પણ પ્રસન્ન રાખો’ કલ્યાણ મહારાજ મિતભાષી હતા. તેઓ શબ્દો દ્વારા વિશેષ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપતા નહીં. તેમ છતાં તેમનું જીવન [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  july 2013

  Views: 680 Comments

  ગતાંકથી આગળ... મહારાજનો મારામાં અડગ વિશ્વાસ એકવાર મારી જાણમાં આવ્યું કે ટપાલ વિભાગ અમારા ટપાલ-ખાતામાંથી કરની રકમ કાપી લે છે. મેં કહ્યું, ‘મહારાજ, આપણી સંસ્થા [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  june 2013

  Views: 620 Comments

  ગતાંકથી આગળ... સ્વયં સંઘ ગુરુનો આદેશ ! મેં વધારે વાતચીત ન કરી. કેવળ આટલું જ કહ્યું, ‘હું અહીં આજે જ પહોંચ્યો છું.’ મહારાજે વાસુદેવ નામના [...]

 • 🪔 Tu Paramahans Banish

  તું પરમહંસ બનીશ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વગતાનંદ

  may 2013

  Views: 790 Comments

  સ્વામી સર્વગતાનંદજી દ્વારા અંગ્રેજીમાં લખાયેલ આ પુસ્તિકાના રામકૃષ્ણ મઠ, નાગપુર દ્વારા હિન્દીમાં થયેલા અનુવાદનું શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ ગુજરાતીમાં કરેલ અનુસર્જન અહીં પ્રસ્તુત છે.       [...]