• 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  સાધારણ માનવમાંથી સર્વોત્કૃષ્ટ માનવ

  ✍🏻 શ્રી મનસુખભાઈ મહેતા

  january 2017

  Views: 1860 Comments

  યુવા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અભ્યાસ કરતાં કરતાં અને એમાંય ગહન અભ્યાસ માગી લેતી વિદ્યાશાખાનું અધ્યયન આપણને થકવી દે તેવું લાગતું હશે. મોટાં મોટાં જ્ઞાન-થોથાં ઉથલાવવાં અને [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  ૩૬૦* (ત્રણસો સાઈઠ ડીગ્રી) નું બાળ શિક્ષણ

  ✍🏻 શ્રી નિકુંજભાઈ વાગડીયા

  june 2016

  Views: 2050 Comments

  મિત્રો! શીર્ષકમાં નિર્દિષ્ટ શબ્દ ‘બાળ શિક્ષણ’ સાથે તો આપણે સૌ ૧૦૧% પરિચિત જ છીએ, પરંતુ સાથે સંકળાયેલ અંક ૩૬૦ ૦ સૌ વાચકમિત્રોને ખૂબ જ અચરજ પમાડનાર [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  વાંચનની કળા

  ✍🏻 શ્રી બકુલેશભાઈ ધોળકિયા

  june 2016

  Views: 1540 Comments

  વિદ્યાર્થી જગતમાં બહુધા પ્રશ્ન સતાવતો હોય તો એ છે કે ‘યાદ નથી રહેતું’ આ પ્રશ્ન મોટેરાંઓને પજવતો હોય છે. આપણાં મનની અપેક્ષા એવી હોય છે [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  આત્મવિશ્વાસ

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  may 2016

  Views: 1690 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ વારંવાર પોતાના પ્રવચનમાં આત્મવિશ્વાસ જગાવવાનો ઉલ્લેખ કરે છેે. સ્વામીજી કહે છે કે જો તમને તમારી પોતાની જાતમાં વિશ્વાસ નથી તો તમારા જેવું આ [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  વાંચનની કળા

  ✍🏻 શ્રી બકુલેશભાઈ ધોળકિયા

  may 2016

  Views: 1520 Comments

  ગતાંકોમાં આપણે વાંચન અને તે માટેના વાતાવરણ વિશે ચર્ચા કરી. વાંચનમાંથી મનના તરંગોની દિશાઓ નક્કી થઈ જતી હોય છે. જીવનને કઈ રીતે જીવવા લાયક બનાવવું [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  વાંચનની કળા

  ✍🏻 શ્રી બકુલેશભાઈ ધોળકિયા

  april 2016

  Views: 1440 Comments

  ગતાંકમાં આપણે વાંચ્યું હતું કે વાંચન શું છે અને કઈ રીતે વંચાય તથા તેની શી અગત્યતા છે. વાચનપ્રક્રિયામાં મહત્ત્વનું પરિબળ છે વાતાવરણ. આપણી આજુબાજુ એટલે [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  સ્વામી વિવેકાનંદ અને યુવાશક્તિ

  ✍🏻 શ્રી અનિલભાઈ આચાર્ય

  april 2016

  Views: 1970 Comments

  ભારત સ્વતંત્ર થયું તેનાં પ૦ વર્ષ પહેલાં મદ્રાસના યુવાનો સમક્ષ આપેલ ભાષણમાં સ્વામીજીએ વિશ્વાસપૂર્વક આ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા, ‘મારો વિશ્વાસ યુવાશક્તિ પર છે. એમાંથી જ [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  વાંચનની કળા

  ✍🏻 શ્રી બકુલેશભાઈ ધોળકિયા

  march 2016

  Views: 2080 Comments

  ‘જે વાંચશે તે આગળ વધશે, જે લખશે તે વધુ આગળ વધશે અને જે ગણશે તે સૌથી વધુ આગળ વધશે.’ જો આ સૂત્ર આપણે અપનાવી લઈએ [...]