(વર્ષ ૨૩ : એપ્રિલ ૨૦૧૧ થી માર્ચ ૨૦૧૨) (પાના નંબરની સાથે કૌંસમાં અંક નંબર દર્શાવેલ છે)

ઈતિહાસ-પ્રવાસ : અહીં જ છે સ્વર્ગ – સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ ૧૧૫(૩), ૧૫૭(૪), ૨૧૫(૫) નર્મદા પરિક્રમા : સ્વાનુભૂતિ – આત્મકૃષ્ણ સ્વામીજી, ૪૭૭(૧૦) ૫૧૭(૧૧) ૫૭૨ (૧૨)

કલા-સંસ્કૃતિ : આપણાં દેવદેવીઓનાં વાહનો – ડૉ. સુરુચિ પાંડે (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૦૨(૫)

ચિંતન : જીવનયાત્રાને આપણે જરા આ રીતે જોઈએ – સ્વામી સત્યરૂપાનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૩૦૪(૭)

દિવ્યવાણી : ૩(૧), ૪૯(૨), ૯૫(૩), ૧૪૧(૪), ૧૮૭(૫), ૨૩૩(૬), ૨૭૯(૭), ૩૨૪(૮), ૪૦૩(૯), ૪૪૭(૧૦), ૪૯૩(૧૧), ૫૩૭(૧૨)

નારીજગત : કૅથરીન ઍબટ સૅનબોર્ન – શ્રીમતી શૈલજા દાતે (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૫૭(૬) વિવેકાનંદ શિષ્યા: શ્રીમતી ધીરામાતા – શ્રીમતી શૈલજા દાતે (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૨(૧) શ્રીમતી બેલી હેઈલ – શ્રીમતી શૈલજા દાતે (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૯૭(૭) સતી અનસૂયા – (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૫૬૭(૧૨)

પ્રકીર્ણ : અખંડ પ્રાર્થનાનું રૂપ: શ્રીમા સારદાદેવી – ડૉ. સુરુચિ પાંડે (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૧૨૮(૩)
અતિચેતન અનુભૂતિનું લક્ષ્ય – સ્વામી યતીશ્વરાનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૧૮(૧) ૫૫(૨)
અહમ્ બ્રહ્મસ્વરૂપિણી – ડૉ. સુરુચિ પાંડે (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૯૬(૭)
ઈમાનદારી – સ્વામી આત્માનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૮૪(૭)
એક અસાધારણ પ્રતિભા : સ્વામી વિવેકાનંદ – નટવર આહલપરા ૪૮૦(૧૦)
એક થવું – પ્રવ્રાજિકા વેદાંતપ્રાણા (અનુ. કુસુમબહેન પરમાર) ૧૨૫(૩)
ગુરુ વિશે – ૧૭૪(૪)
ચાલો આપણે શ્રીરામકૃષ્ણને સમજીએ – સ્વામી પ્રભાનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૪૧૭(૯)
જીવન અને નીયતિ – સ્વામી યતીશ્વરાનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૧૦૧(૩)
જીવનનું લક્ષ્ય – સ્વામી સત્યરૂપાનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૦૮(૫)
જીવનમાં લક્ષ્ય અને આદર્શનું મહત્ત્વ – ૧૦૫(૩)
ત્રણ પ્રશ્ન – પ્રાજિકા વેદાંતપ્રાણા (અનુ. કુસુમબહેન પરમાર) ૨૬૫(૬)
ધર્મ અને ધર્મજીવન – સ્વામી ભૂતેશાનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૯(૧), ૫૯(૨)
ધૃતરાષ્ટ્રનો પુત્રમોહ – સ્વામી આત્માનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૧૫૩(૪)
નારદજીની આત્મકથા – ડોંગરેજી મહારાજ, ૧૭૧(૪), ૨૧૦(૫)
નિત્ય રાસ તમે નારાયણનો, દેખે તે અનંત અપાર – ૨મેશભાઈ સંઘવી, ૪૩૪(૯), ૪૬૫(૧૦), ૫૦૯(૧૧)
પવિત્રતા સ્વરૂપિણી શ્રીમા સારદાદેવી – જોસેફીન મેક્લાઉડ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૪૧૫(૯)
પક્ષી સ્થળાંતર શા માટે કરે છે ? – ડૉ. સતીશ પાંડે, ૧૫(૪)
પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ – સ્વામી આત્માનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૦૭(૫)
પ્રેમની અદ્‌ભુત શક્તિ – સ્વામી જગદાત્માનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૯(૧), ૨૧૮(૫), ૨૫૧(૬), ૩૦૦(૭), ૫૫૦(૧૨)
પ્રેમભક્તિ વિના નહિ મુક્તિ – શરચંદ્ર પેંઢારકર (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૮૩(૨)
બે લઘુકથાઓ – સંકલન, ૫૪૭(૧૨)
બેની મને ભીતર સદગુરુ મળિયા – ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી, ૪૭૧(૧૦)
ભયની વૃત્તિ – સ્વામી આત્માનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૫૦(૬)
ભારત આત્મા – સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૪૧૨(૯)
ભીમ અને હનુમાનનું મિલન – સ્વામી રાઘવેશાનંદ, ૨૬૭(૬)
મહારાજા પરીક્ષિત અને કશ્યપ – કરશનદાસ માણેક, ૭૬(૨)
મંગલ મૃત્યુ – પ્રજ્ઞા પૈ, ૧૨૩(૩)
માતા પિતા અને ઇચ્છાશક્તિથી નામ કાઢતો ઉત્તમ – ૪૭૯(૧૦)
માસ્ટર મહાશયનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર – સ્વામી ગંભીરાનંદ (અનુ. જ્યોતિબહેન થાનકી) ૩૩(૧), ૬૦(૨)
યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે – શરદ્ ચંદ્ર પેંઢારકર (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૪૨૪(૯)
રામકથા – શ્રીમોરારી બાપુ, ૩૧(૧)
વિવિધ રૂપા દિવ્ય સ્વરૂપા શ્રીમા સારદાદેવી – પ્રા. ડૉ. મીના શાહ, ૪૨૫(૯)
શુદ્ધ કર પ્રબુદ્ધ કર – ઉમાશંકર જોશી, ૨૦૧(૬)
શ્રીચૈતન્ય મહાપ્રભુની વિનમ્રતા અને ઉદાત્ત ભાવના – (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૫૪૯(૧૨)
શ્રીમા સારદાદેવી એક અતિથિ રૂપે – ડૉ. સુરુચિ પાંડે, (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૧૫૦(૪)
શ્રીરામકૃષ્ણ અનુધ્યાન – સ્વામી અમેયાનંદ (અનુ. કુસુમબહેન પરમાર) ૧૧૧(૩), ૧૬૮(૪)
શ્રીરામકૃષ્ણ અને સામાન્ય લોકસમુદાય – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૬૮(૨), ૧૨૦(૩), ૧૬૧(૪)
શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ – સ્વામી ભૂતેશાનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૮૫(૭), ૪૦૦(૧૦), ૫૦૪(૧૧)
શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃતની ભૂમિકા – ૨૫(૧), ૭૨(૨), ૧૨૯(૩)
શ્રીરામકૃષ્ણનાં વિવિધ સ્વરૂપો – સ્વામી ચેતનાનંદ, ૬૪(૧)
શ્રીરામકૃષ્ણદેવનું પ્રિય સંગીત – સંકલન, ૧૭૫(૪)
સમજ સમયની – સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ (અનુ. શ્રીમતી લવણાબહેન બી. ધોળકિયા) ૧૬૪(૪), ૨૦૫(૫)
સંપ્રદાય ધર્મ અને શ્રીરામકૃષ્ણ – દુષ્યંત પંડ્યા, ૮૦(૨)
સંવાદ: આજે અને આવતી કાલે – ચંદુભાઈ ઠકરાલ, ૫૨૧(૧૧)
સાવ રે સાદામાં ગેબી ગુંજતો – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૪૩૦(૯)
સુખીઘર – ચંદુભાઈ ઠકરાલ, ૮૫(૨)
સ્વામી વિવેકાનંદ અને ગાંધીજી – દુષ્યંત ભાઈ પંડ્યા, ૪૫૭(૧૦)
સૌરાષ્ટ્રના સંત કવયિત્રી ગંગાસતી – ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી, ૫૧૨(૧૧)
સૌરાષ્ટ્ર સંતો-શૂરાઓની વીરભૂમિ – ઘનશ્યામ ગઢવી (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૪૨૦(૯)
સ્વામી વિવેકાનંદ અને તુલનાત્મક ધર્મ – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૪૭૪(૧૦), ૫૧૫(૧૧), ૫૬૧(૧૨)
સ્વામી વિવેકાનંદ : એક પુનશ્ચિંતન – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૧૫(૧)
સ્વામી વિવેકાનંદ ૧૫૦મી જન્મજયંતી-સંક્ષિપ્ત અહેવાલ – ૪૮૧(૧૦)
સ્વામી વિવેકાનંદના સંન્યાસી શિષ્ય-સ્વામી શુદ્ધાનંદ – સ્વામી અજંજાનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૪૬૮(૧૦), ૫૨૪(૧૧), ૫૫૩(૧૨)
સ્વામી વિવેકાનંદની પુણ્ય સ્મૃતિમાં – વાલ્મીકિ પ્રસાદ સિંહ (અનુ. સુરમ્યભાઈ મહેતા) ૫૬૪ (૧૨)

બાળવાર્તા : (સં. મનસુખભાઈ મહેતા) શ્રીકૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે – ૩૬(૧), વિશ્વામિત્રની કરુણા – ૮૭(૨) જડભરત – ૩૧૨(૩), શિવભક્ત ચેનથાનાર – ૧૭૭(૪), ભગવાન પોતે ભક્તના લહિયા બને છે – ૨૨૫(૫), લંકાલક્ષ્મી – ૨૬૯(૬), પ્રભુ ભક્તોને અમૃત પીરસે છે – ૩૧૭(૭), ઋષિ માંડવ્ય – ૪૩૭(૯), માંગુડી મારુતાનાર રાજાને પ્રજા પ્રેમી બનાવે છે – ૪૮૩(૧૦), રાજા મંદિરના બાંધકામનો હિસાબ માગે છે – ૫૨૭(૧૧), ભક્ત પર જગન્માતાની અમીકૃપા – ૫૬૮(૧૨)

બોધકથા : વેદની વાર્તાઓ- પ્રેમની આરાધના – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૨૨૨(૫) સજાની મજા – પ્રવ્રાજિકા વેદાંત પ્રાણા (અનુ. કુસુમબહેન પરમાર) ૩૦૬(૭) દુ:ખદ અવસાન – બળદેવભાઈ ઓઝા, ૩૦૯(૭) સંગીતજ્ઞ હનુમાન – સ્વામી રાઘવેશાનંદ, ૩૧૪(૭) આત્મિક કેળવણી – મહાત્મા ગાંધીજી, ૩૧૫(૭) માનું વન – પ્રવ્રાજિકા વેદાંત પ્રાણા (અનુ. કુસુમબહેન પરમાર) – ૪૨૧(૯) પતિપરાયણ પવિત્ર નારી – સ્વામી સુનિર્મલાનંદ (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ૫૦૦(૧૧) શ્રદ્ધાનો દીપ – સ્વામી સુનિર્મલાનંદ (અનુ. લવણાબહેન બી. ધોળકિયા) ૫૫૯(૧૨) પ્રેમસાગરનું ખેંચાણ – પ્રવ્રાજિકા વેદાંત પ્રાણા (અનુ. કુસુમબહેન પરમાર) ૫૫૬(૧૨)

ભગવાન શ્રીરામકૃષ્ણદેવ : જીવન-સંદેશ : –
અડધે રસ્તે.. – મહેન્દ્રભાઈ જોશી, ૩૯(૮)
અમે શ્રીઠાકુરને આ ભાવે જોયા હતા – સંકલન, ૩૪૯(૮)
અવતારપુરુષ શ્રીરામકૃષ્ણ – સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ, ૩૮૦(૮)
આચંડાલા.. – સ્વામી વિવેકાનંદ, ૩૯૬(૮)
આધુનિક સંદર્ભમાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવ : ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ – પ્રા. ડો. ભદ્રાયુ વછરાજાની, ૩૭૪(૮)
આ સમાધિની ક્ષણો – લલિત ત્રિવેદી, ૩૪૩(૮)
ઉપમા રામકૃષ્ણસ્ય – કુસુમબહેન પરમાર, ૩૮૮(૮)
કર્યા ગુરુ મન માની – સ્વ. મનુભાઈ ત્રિવેદી, ૩૪૩(૮)
કાવ્ય.. – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, ૩૯૬(૮)
ગીતરૂપક – સ્વ વિજયાબહેન ગાંધી, ૩૫૪(૮)
ચાલો, આપણે શ્રીરામકૃષ્ણને સમજીએ – સ્વામી પ્રભાનંદ, ૩૩૮(૮)
જગદંબાનું પ્રથમ દર્શન – અમુલક ભટ્ટ, ૩૮૫(૮)
ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ – રમણલાલ સોની, ૩૭૭(૮)
પરમહંસ શ્રીરામકૃષ્ણ – સ્વામી આત્મસ્થાનંદ, ૩૩૪(૮)
રામકૃષ્ણ મઠ-મિશનના ઉપાધ્યક્ષ સ્વામી પ્રમેયાનંદજી બ્રહ્મલીન થયા – ૪૦૦(૮)
શાશ્વતીનું સંતાન : શ્રીરામકૃષ્ણ – સાધુ ટી.એલ.વાસવાણી, ૩૬૫(૮)
શ્રી દુષ્યંતભાઈ પંડ્યાને સ્મરણાંજલિ – ૩૯૯(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણ અને રંગકૌતુક – સ્વામી અચ્યુતાનંદ, ૩૪૪(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણ અને વિવિધ કલાઓ – સ્વામી ચેતનાનંદ, ૩૪૦(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણ ચરિત માનસ – સાધક ચરિત – સ્વામી રામતત્ત્વાનંદ, ૩૮૪(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણદર્શનદોહન – ઉશનસ્, ૩૪૮(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણદેવના જીવનમાંથી મળેલ જીવનપાથેય – ઘનશ્યામ ગઢવી, ૩૮૩(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણદેવનાં લીલાસ્થાન – સંકલન, ૩૯૦(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણદેવની હસ્તપ્રત અને તસવીરો – ૩૯૪(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણદેવનો અપૂર્વ સંસાર – જ્યોતિબહેન થાનકી, ૩૬૭(૮)
શ્રીરામકૃષ્ણનું સ્મરણ- સ્વામી ભૂતેશાનંદ, ૩૩૧(૮)
શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીરામકૃષ્ણ – શ્રી મોરારી બાપુ, ૩૫૫(૮)
સર્વધર્મસમન્વયના વૈતાલિક શ્રીરામકૃષ્ણ : ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૩૬૦(૮)
સર્વધર્મ સમભાવના પયગમ્બર – સ્વ.દુષ્યંતભાઈ પંડયા, ૩૭૧(૮)

રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ ભાવધારા : ગોપાલ સ્વરૂપે શ્રીરામકૃષ્ણ – રાસીપુરમ્ રામભદ્રન (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૧૯૬(૫)
ગદાધરનું દક્ષિણાયન – દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા, ૧૯૯(૫)
એક અજાણ્યો પણ ઓળખવા જેવો આદમી – કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી, ૨૪૫(૬), ૨૯૨(૭)

વર્ણાનુક્રમ સૂચિ : ૫૭૫(૧૨)

વિવેકવાણી : અદ્વૈત – ૫(૧), સાક્ષાત્કાર –૫૧(૨), ધર્મનું સ્વરૂપ –૯૭(૩), અનાસક્તિ – ૧૪૩(૪), યુવાનોની ઇચ્છાશક્તિ રાષ્ટ્રને બદલી શકે છે – ૧૮૯(૫), એક આદર્શને પકડો અને તેને જ મારું જીવન સમર્પણ કરો – ૨૩૫(૬), આત્મશ્રદ્ધા પ્રગટાવો – ૨૮૧(૭), દેદીપ્યમાન જ્યોતિસ્તંભ – ૩૨૬(૮), આત્મશ્રદ્ધા – ૪૦૫(૯), ચરૈવેતિ ! ચરૈવેતિ ! – ૪૪૯(૧૦), યુવાનોને સંબોધન – ૪૯૫(૧૧), માતૃત્વ અને સીતા – ૫૩૯ (૧૨)

શાસ્ત્ર : કઠોપનિષદ – સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ (અનુ. કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી) ૧૨(૧)
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા – સ્વામી રંગનાથાનંદ (અનુ. દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા) ૧૦૬(૩), ૧૪૭(૪), ૧૯૩(૫), ૨૪૦(૬), ૨૮૮(૭), ૪૦૯(૯), ૪૫૩(૧૦), ૪૯૯(૧૧), ૫૪૫(૧૨)

શ્રીરામકૃષ્ણ અને ઉપનિષદ :
ભૃગુની વાત – ડૉ. સુરુચિ પાંડે (અનુ.મનસુખભાઈ મહેતા) ૨૪૮(૬)

શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી : દિવ્યલીલાનું આકર્ષણ – ૪(૧), શ્રદ્ધાને ચમત્કારોની નથી પડી – ૫૦(૨), ધર્માંધતાના ઘંટથી તમારા કામને બહેરા ન થવા દો – ૯૬(૩), આવા કાઢશો તોયે કાંટા તો ભોંકાવાના જ – ૧૪૨(૪), શું અખંડ અલખને પૂરેપૂરો જાણી શકાય ? – ૧૮૮(૫), તમે ઉત્સુક હો તો – ૨૩૪(૬), મૂકં કરોતિ વાચાલં – ૨૮૦(૭), ત્યાગનું આદિ અને અંતિમ ચિહ્ન સમદર્શિત્વ – ૩૨૫(૮), ઈશ્વર માટેની સાચી ઝંખના હોવી એટલે એને પામવો – ૪૦૪(૯), સાધન-ભજનની આવશ્યકતા – ૪૪૮(૧૦), હીરાની કિંમત બધા ન જાણે – ૪૯૪(૧૧), જેવા ગુરુ તેવા ચેલા – ૫૩૮(૧૨)

સમાચાર દર્શન : સંકલન – મનસુખભાઈ મહેતા, ૪૦(૧), ૯૧(૨), ૧૩૬(૩), ૧૮૧(૪), ૨૨૯(૫), ૨૭૩(૬), ૩૧૬(૭), ૩૯૭(૮), ૪૪૧(૯), ૪૮૭(૧૦), પ૩૧(૧૧)

સંપાદકીય : જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સોપાનો – ૬(૧), આધુનિક યુવકો ઝંખે છે: એક આદર્શ જીવનદ્રેષ્ટા – ૫૨(૨), નિ:સ્વાર્થવૃત્તિ વધુ લાભદાયક ખરી ? – ૯૮(૩), કેળવણીના ચાર આધારસ્તંભો – ૧૪૪(૪), સમાજલક્ષી ઔદ્યોગિક સાહસિકો – ૧૯૦(૫), શ્રીરામકૃષ્ણની દૃષ્ટિએ ધનસંપત્તિ અને વિવેક – ૨૩:(૬), વ્યવહારુ દેષ્ટાંતો દ્વારા શ્રીરામકૃષ્ણની ગહન વાતો – ૨૮૨(૭), શ્રીરામકૃષ્ણની દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થજીવન – ૩૨૭(૮), શ્રીરામકૃષ્ણદેવ અને પ્રાર્થના – ૪૦૬(૯), સ્વામી વિવેકાનંદનો ભાવાત્મક અભિગમ અને યુવાનો – ૪૫૦(૧૦), ૪૯૬(૧૧), ૫૪૦(૧૨)

સંસ્મરણો :  શ્રીરામેશ્વર તાંતિયા (અનુ. મનસુખભાઈ મહેતા) ઉતાર-ચઢાવ – ૧૦૯(૩), ચાંચ દેનાર ચણ પણ દે છે – ૧૪૯(૪), વિધિની વિચિત્રતા – ૨૫૮(૬), લોભને થોભ ન હોય – ૪૨૮(૯), બે સિંહોનું યુદ્ધ -૪૫૫(૧૦)

૨૦૧૨

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતની વર્ણાનુક્રમ સૂચિ

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS,

SHRI RAMAKRISHNA JYOT

FORM IV

1. Place of Publication: Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot – 360 001.

2. Periodicity of Publication Monthly

3. Printer’s Name : Swami Sarvasthananda                                  Nationality: Indian

Address Shri Ramakrishna Ashrama, Dr. Yagnik Road, Rajkot – 360 001.

4. Publisher’s Name Swami Sarvasthananda                                Nationality Indian

Address Shri Ramakrishna Ashrama, Dr. Yagnik Road, Rajkot – 360 001.

5. Editor’s Name Swami Sarvasthananda                                      Nationality: Indian

Address: Shri Ramakrishna Ashrama, Dr. Yagnik Road, Rajkot – 360 001.

6. Names and addresses of the individuals who own the newspaper:

Trustees of Ramakrishna Math, Howrah, West Bengal

(1) Swami Atmasthananda ……………………………………………………………… President

(2) Swami Gitananda ……………………………………………………………………… Vice-President

(3) Swami Smaranananda ………………………………………………………………. Vice-President

(4) Swami Prabhananda …………………………………………………………………. General Secretary

(5) Swami Suhitananda …………………………………………………………………. Asst. Secretary

(6) Swami Bhajanananda ……………………………………………………………….. Asst. Secretary

(7) Swami Srikarananda ………………………………………………………………… Asst. Secretary

(8) Swami Suvirananda …………………………………………………………………. Asst. Secretary

(9) Swami Girishananda ………………………………………………………………… Treasurer

(10) Swami Bodhasarananda …………………………………………………………. Trustee

(11) Swami Divyananda …………………………………………………………………. Trustee

(12) Swami Gautamananda ……………………………………………………………. Trustee

(13) Swami Mumukshananda ……………………………………………………….. Trustee

(14) Swami Shivamayananda ………………………………………………………… Trustee

(15) Swami Tattwavidananda ……………………………………………………….. Trustee

(16) Swami Vagishananda ……………………………………………………………. Trustee

(17) Swami Vimalatmananda ……………………………………………………….. Trustee

I, Swami Sarvasthananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Swami Sarvasthananda,

Signature of Publisher

Printed in compliance with Rule 8 of the Registration of News papers (Central Rules 1956.)

Total Views: 270

Leave A Comment

Your Content Goes Here

જય ઠાકુર

અમે શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત માસિક અને શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પુસ્તક આપ સહુને માટે ઓનલાઇન મોબાઈલ ઉપર નિઃશુલ્ક વાંચન માટે રાખી રહ્યા છીએ. આ રત્ન ભંડારમાંથી અમે રોજ પ્રસંગાનુસાર જ્યોતના લેખો કે કથામૃતના અધ્યાયો આપની સાથે શેર કરીશું. જોડાવા માટે અહીં લિંક આપેલી છે.