• 🪔

    શિકાગો ધર્મપરિષદ પછી શું?

    ✍🏻 સ્વામી ગહનાનંદ અને સ્વામી આદીશ્વરાનંદ

    September 1994

    Views: 1660 Comments

    (૧૮૯૩ની પરિષદ મળી હતી તે શિકાગોના આ ઈન્સ્ટિટ્યૂટના મકાનમાં આ પરિષદની શતાબ્દીની ઉજવણીના પ્રસંગે ૧૯૯૩માં વિશ્વધર્મપરિષદ મળી હતી. આ પરિષદના ભાગરૂપે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વડાઓની [...]