• 🪔 સ્તોત્ર

  मधुराष्टकम्

  ✍🏻 સંકલન

  अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् । हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥1॥ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् ।[...]

 • 🪔 સ્તોત્ર

  દ્વાદશ - જ્યોતિર્લિંગસ્તોત્ર

  ✍🏻 સંકલન

  सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ॥ भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥1॥ ખૂબ રમણીય, નિર્મળ એવા સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં ભક્તિ આપવા માટે દયાસહિત અવતરેલા, મસ્તક પર[...]

 • 🪔 સ્તોત્ર

  પ્રકૃતિમ્ પરમામ્

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  (શ્રીમત્ સ્વામી અભેદાનંદજી મહારાજ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય હતા. આ વર્ષે તેમની જન્મતિથિ ૨૯મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાશે. આ પ્રસંગે તેમણે રચેલ આ સ્તોત્ર વાચકોના લાભાર્થે રજૂ કરીએ[...]

 • 🪔

  મુકુંદમાલા સ્તોત્ર

  ✍🏻 સંકલન

  (वसन्ततिलका) कृष्ण त्वदीयपदपंकजपम्जान्त- रद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः । प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते? (વસંતતિલકા) આજે જ કૃષ્ણ! પદ - પંકજ - પિંજરામાં, તારા પુરાય[...]

 • 🪔 કાવ્ય

  શ્રી ગુર્વષ્ટકમ્

  ✍🏻 આદિ શંકરાચાર્ય

  शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम् । गुरोरन्ध्रि-पद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥१।। રોગ વગરનું સુંદર શરીર[...]

 • 🪔

  મુકુન્દમાલા સ્તોત્ર

  ✍🏻 સંકલન

  ૧૩મી ઑગસ્ટે શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પ્રસંગે શ્રી કુલશેખરાચાર્ય વિરચિત મુકુંદમાલા સ્તોત્રના થોડા શ્લોકો રજૂ કરીએ છીએ. ગુજરાતી સમશ્લોકી અનુવાદ શ્રી જયંતીલાલ મંગલજી ઓઝાએ કર્યો છે. वसंततिलका[...]