• 🪔 પુરાણકથા

  જ્ઞાનદાયિની સરસ્વતી

  ✍🏻 સ્વામી ઋતજાનંદ

  January 2023

  Views: 5222 Comments

  (૧૯૫૩, જાન્યુઆરી માસના ‘વેદાંત કેસરી’માં પ્રકાશિત આ લેખના અનુવાદક છે શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ. ૨૬ જાન્યુઆરી, 2023એ સરસ્વતી પૂજા છે. આ ઉપલક્ષે આ લેખ આપની સમક્ષ [...]

 • 🪔 પુરાણ કથા

  કરુણાનો સદ્ગુણ

  ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

  march 2017

  Views: 1610 Comments

  (ભીષ્મ પિતામહે યુધિષ્ઠિરને કહેલી વાર્તા) પ્રાચીનકાળમાં ચ્યવન નામના મહાન ઋષિ હતા. ગર્વ અને ક્રોધ, આનંદ અને શોકથી મુક્ત રહીને, તેઓએ જંગલમાં નિવાસ કરતાં કરતાં બાર [...]

 • 🪔 પુરાણ કથા

  કરુણાનો સદ્ગુણ

  ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

  january 2017

  Views: 1810 Comments

  (ભીષ્મ પિતામહે યુધિષ્ઠિરને કહેલી વાર્તા) વારાણસીમાં એક વ્યાધ રહેતો હતો. પોતાના ભાથામાં વિષમય બાણો ભરીને તે સાબરની શોધમાં નીકળી પડ્યો. ગાઢ જંગલમાં તેણે સાબરનું ટોળું [...]

 • 🪔 પુરાણ કથા

  ગંગાવતરણ

  ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

  december 2016

  Views: 1780 Comments

  પ્રાચીન કાળમાં અયોધ્યાનો રાજા સગરહતો. તે સંતતિ-પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત વ્યગ્ર હતો. તેને કોઈ સંતાન ન હતું. તેમની મોટી પત્નીનું નામ કેશિની હતું. બીજી પત્ની હતી [...]

 • 🪔 પુરાણ કથા

  શિવનૃત્યનું પૌરાણિક આખ્યાન

  ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

  october 2016

  Views: 1590 Comments

  (અનુ. શ્રીહર્ષદભાઈ પટેલ) શિવને જાણવા મળ્યું કે તારંગમ્ નામના જંગલમાં દસ હજાર પાખંડી નાસ્તિક ઋષિઓ નિવાસ કરે છે કે જેઓ શીખવે છે કે જગત સત્ય-સનાતન [...]