• 🪔 પ્રેરક કથા

  દાર્જિલિંગનો નાનો નેપાળી બહાદુર

  ✍🏻 શ્રી સુરમ્ય યશસ્વી મહેતા

  february 2017

  Views: 1960 Comments

  વહાલાં બાળકો ! તમને સહુને બહાદુર બનવું તો ગમે જ કે નહીં ? તમે એકી સાથે બોલી ઊઠશો- હા, અમારે તો વીર વિવેકાનંદ સ્વામી જેવા [...]

 • 🪔 પ્રેરક કથા

  યથાર્થ ક્ષમાશીલતા

  ✍🏻 સંકલન

  january 2017

  Views: 1590 Comments

  આ વાત ભગવાન બુદ્ધના સમયની છે. એક નવયુવક ભગવાન બુદ્ધની વાણીથી પ્રેરાઈને, એમના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થઈને રોજ તેમની પાસે આવતો હતો. સમય જતાં ધીમે ધીમે [...]

 • 🪔 પ્રેરક કથા

  શાશ્વતની શોધ

  ✍🏻 જયશ્રીબહેન પી. અંજારિયા

  october 2016

  Views: 1870 Comments

  જ્યારે આપણે દુ :ખમાં કે કોઈ મુશ્કેલીમાં હોઈએ ત્યારે દૂર દૂર સુધી શોધવા છતાં પણ પરમાત્મા આપણને ક્યાંય મળતા નથી. પરંતુ આપણે જ્યારે આનંદમગ્ન હોઈએ [...]

 • 🪔 પ્રેરક કથા

  અસીમ આત્મશ્રદ્ધા

  ✍🏻 શ્રી નલિનભાઈ મહેતા

  september 2016

  Views: 1370 Comments

  આઠ વર્ષની ઉંમરે શાળામાં લાગેલી આગને કારણે સખત રીતે દાઝી ગયેલ રમતવીર ગ્લેન કનિંગહામ. ડાૅક્ટરે ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે તે હવે ક્યારેય પોતાના પગથી ચાલી [...]

 • 🪔 પ્રેરક કથા

  સિદ્ધિનો આનંદ મેળવવાનો એક કીમિયો

  ✍🏻 શ્રી મનસુખભાઈ મહેતા

  september 2016

  Views: 1640 Comments

  ભૂમધ્ય સાગરના સિસિલી ટાપુમાં એક વખત બપોર પછીના સમયે લોકો પોતપોતાના વ્યવસાયમાં વ્યસ્ત છે અને લોકોની ભીડ શેરીમાં જામી પડી છે. બરાબર એ જ સમયે [...]