• 🪔 સંત કથા

  સંત કવિ દાસી જીવણસાહેબ

  ✍🏻 શ્રી ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ

  september 2016

  Views: 1780 Comments

  સતનો મારગ છે શૂરાનો ગામડે ગામડે અને ટીંબે ટીંબે જ્યાં સંત શૂરા અને સતિયુંનાં બેસણાં છે, એવી ગુણીયલ ગુજરાતી ધરતી છે. આ ધરતીને માથે ગામડે [...]

 • 🪔

  સંત તુકારામ

  ✍🏻 શ્રી કાંતિલાલ કાલાણી

  June 1994

  Views: 1750 Comments

  તુકારામના અભંગોએ મહારાષ્ટ્રને લગભગ ચારસો વર્ષ સુધી ઘેલું કર્યું છે. તેમની વાણી સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં લગભગ પ્રત્યેક ઘરે પહોંચી ગઈ છે. વિનોબાજીએ ઉચિત રીતે જ કહ્યું [...]

 • 🪔

  બંદાની બંદગી

  ✍🏻 નાનાભાઈ હ. જેબલિયા

  Febuary 1994

  Views: 1770 Comments

  ગીરની વનરાઈનાં જોબન અને સાવજની છલાંગ લઈને ચાંચઈના ડુંગરમાંથી નીકળી પડેલી સૌરાષ્ટ્રની નામધારી નદી જ્યાં ખળ-ખળ-ખળ કરતી વહે છે, એ શેત્રુંજી નદીના કિનારાની અડખે પડખે [...]

 • 🪔

  ત્રણ આળવાર ભક્ત

  ✍🏻 ડૉ. ઉપેન્દ્રરાય સાંડેસરા

  March 1991

  Views: 850 Comments

  ‘આળવાર’ એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં નિમગ્ન, ડૂબી ગયેલા; નિરંતર ભગવદ્ – જાપ કરનાર. દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં આવા બાર આળવાર ભક્તો થઈ ગયા. તેમાંના પ્રથમ ત્રણ આળવારની આ [...]