• 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા

  ✍🏻 સ્વામી રંગનાથાનંદ

  September 2001

  Views: 440 Comments

  ‘પરંતુ જો કોઈ માણસ આ ભારતમાં ‘ખાઓ, પીઓ અને મોજ કરો’નો આદર્શ શીખવવા માગે,  જો કોઈ માણસ આ ભૌતિક જગતને ખુદ ઈશ્વરમાં ફેરવી નાખવા તૈયાર [...]

 • 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા

  ✍🏻 સ્વામી રંગનાથાનંદ

  August 2001

  Views: 710 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ૬. વૈજ્ઞાનિકો અને ભૌતિકવાદની જડ માન્યતા આ અદ્‌ભુત અવકાશયુગમાં એક જડ માન્યતા જે અર્વાચીન ભૌતિક વિજ્ઞાનનો આત્મા રુંધી રહી છે અને જે મન [...]

 • 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા

  ✍🏻 સ્વામી રંગનાથાનંદ

  July 2001

  Views: 740 Comments

  તા. ૨૨ અને ૨૩મી જાન્યુઆરી ૧૯૮૩ના રોજ મુંબઈના નહેરુ સેન્ટર ખાતે ‘સાયન્ટિફિક ટેમ્પર એન્ડ એથિકલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ વેલ્યુઝ’ વિષય પર યોજાયેલ પરિસંવાદમાં શ્રીમત્ સ્વામી રંગનાથાનંદજીએ [...]

 • 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  વેદાન્ત દર્શન અને આંતર બાહ્ય-પર્યાવરણ સંવાદ

  ✍🏻 લે. નાન્સી બેખામ

  February 2001

  Views: 310 Comments

  ‘વિશ્વના આધ્યાત્મિક અને બિનઆધ્યાત્મિક તેમજ ભૌતિક અને અભૌતિક એ ઉભય પાસાંઓમાં એકમાત્ર ઐક્યરૂપે કેવળ વેદાન્તનું બ્રહ્મ જ વિલસી રહ્યું છે.’ તમે અસાધારણ છો. વિશ્વની એક [...]

 • 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  પ્રસ્થાનભેદ

  ✍🏻 મધુસૂદન સરસ્વતી

  September 2000

  Views: 510 Comments

  સર્વશાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય પરોક્ષ રીતે કે પ્રત્યેક્ષ રીતે પરમાત્મં જ હોય એટલે અહીં શાસ્ત્રોનો પ્રસ્થાનભેદ આપવાનો ઉદ્દેશ છે. દાખલા તરીકે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ એમ [...]

 • 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  વેદાન્તમાં સત્ય પ્રત્યેનો અભિગમ

  ✍🏻 સ્વામી રંગનાથાનંદ

  April 2000

  Views: 700 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ-મિશનના ૫૨માધ્યક્ષ શ્રીમત્ સ્વામી રંગનાથાનંદજી મહારાજના ‘પ્રબુદ્ધ ભારત”નાં માર્ચ - એપ્રિલ, ૯૯ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ “The approach to Truth in Vedanta”નો દુષ્યંત પંડ્યાએ કરેલ [...]