• 🪔 કથામૃતની અમીધારા

  જન્માષ્ટમી : ભક્તો સાથે શ્રીરામકૃષ્ણ

  ✍🏻 મહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત ‘મ’

  September 1996

  Views: 370 Comments

  ‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત’ની અમીધારા કેટકેટલાંયને નવજીવન બક્ષી રહ્યું છે, તેની થોડી વિગતો માર્ચ’૯૬ના અંકમાં આપેલ હતી વાચકોના આગ્રહથી આ અમીધારાના અંશો અવારનવાર પ્રકાશિત કરીએ છીએ. – [...]

 • 🪔 કથામૃતની અમીધારા

  ગૃહસ્થ ભક્તોને ઉપદેશ

  ✍🏻 મહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત ‘મ’

  June 1997

  Views: 1552 Comments

  ‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત’ની અમીધારાથી કેટકેટલાંયને નવજીવન મળી રહ્યું છે, તેની થોડી વિગતો ‘શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત’ના માર્ચ’૯૬ના સંપાદકીય લેખમાં આપી હતી. વાચકોના આગ્રહથી આ અમીધારાના અંશો અવારનવાર પ્રકાશિત [...]