• 🪔

  અમર ભારત (૨)

  ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

  March 1992

  Views: 730 Comments

  અંક બીજો (ગતાંકથી આગળ) (દૃશ્ય : જંગલમાં સૂકાં પાંદડાંથી બનાવેલી એક ઝૂંપડી છે, એના છાપરા પર સુંદર લતાઓ લટકે છે, થોડે દૂર પાછળના ભાગમાં એક [...]

 • 🪔

  અમર ભારત (૧)

  ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

  February 1992

  Views: 670 Comments

  (સ્વામી વિવેકાનંદે પોતાનાં ભાષણોમાં ગ્રીક સમ્રાટ એલેક્ઝાંડર અને ભારતીય યોગીની કહેલી કથાના સંદર્ભમાં લખાયેલું દ્વિઅંકી નાટક) પાત્રો : - એલેકઝાંડર - ગ્રીક સમ્રાટ, ઉમર આશરે [...]

 • 🪔 નાટક

  જગદંબાનું પ્રથમ દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી જગદાત્માનંદ

  november 2012

  Views: 1780 Comments

  (શ્રી અમૂલખ ભટ્ટ સારા નાટ્યવિદ્ છે. ‘ચિલ્ડ્રન થિયેટર’નામની સંસ્થા ચલાવે છે.) દૃૃશ્ય ૧ શ્રીરામકૃષ્ણના હાથમાં શિવમૂર્તિ છે. ત્રિશૂલધારી, હાથમાં ડમરું, ગળે સર્પ અને સુંદર ધ્યાનસ્થ [...]

 • 🪔

  સુણો હો અમૃતનાં સંતાન! ( રેડિયો રૂપક )

  ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

  May 1991

  Views: 780 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ક:         તો શું ભારતના મોટા મોટા માણસોએ તેમને સાંભળ્યા ખરા? બ:        રવીન્દ્રનાથ ટાગોર તેમને વિશે શું કહે છે, તે સાંભળો : અ:        ‘ભારતમાં [...]

 • 🪔

  સુણો હો અમૃતનાં સંતાન! (રેડિયો રૂપક)

  ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

  April 1991

  Views: 1080 Comments

  પાત્રો : (૧) સ્વામી વિવેકાનંદ (૨) અર્વાચીન ભારતના ત્રણ નાગરિકો - અ, બ, ક. (પાર્થભૂમિમાં સમૂહગાન) “સાંભળો, ઓ અમૃતનાં સંતાનો! અને ઓ ઊંચા નભોમંડલના નિવાસીઓ! [...]