• 🪔 પ્રાસંગિક

  નારી તું નારાયણી

  ✍🏻 સેજલબેન માંડવિયા

  February 2023

  Views: 571 Comment

  આજના યુગમાં આપણી ભારતીય મહિલાઓ લગભગ બધાં જ ક્ષેત્રોમાં પુરુષ સમોવડી થઈને કાર્ય કરી રહી છે. વૈદિક અને પૌરાણિક યુગમાં ગાર્ગી, મૈત્રેયી, સીતા, સાવિત્રી બધી [...]

 • 🪔 નારી

  અર્વાચીન ભારતમાં નારી

  ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

  December 2000

  Views: 780 Comments

  C.W. of Sister Nivedita Vol.5. p. 221 પરના ‘Woman in Modern India’ નો શ્રીદુષ્યંત પંડ્યાએ કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ – સં. ભારતનું પુનરુત્થાન ભારતીય નારીઓ દ્વારા [...]