• 🪔 શ્રદ્ધાંજલિ

  શ્રદ્ધાંજલિ

  ✍🏻 શ્રદ્ધાંજલિ

  may 2021

  Views: 2380 Comments

  પૂજ્ય બાપા(સ્વામી આદિભવાનંદજી)ની જીવન ઝરમર ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૮.૪૯ના સમયે આપણા પૂજ્ય બાપા શ્રીરામકૃષ્ણલોક સિધાવી ગયા. પૂજ્ય બાપાના પ્રેરણાદાયી જીવનની એક છબિ અહીં [...]

 • 🪔 શ્રદ્ધાંજલિ

  શ્રદ્ધાંજલિ

  ✍🏻 શ્રદ્ધાંજલિ

  october 2020

  Views: 2120 Comments

  શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાને સ્મરણાંજલી શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતની સંપાદકીય સલાહકાર સમિતિના સભ્ય આશ્રમના પરમ શુભેચ્છક ભક્ત અને સ્નેહીજન આંબલા (જિ.જૂનાગઢ) ના મૂળ વતની એવા શ્રી મનસુખભાઈ હરજીવન [...]

 • 🪔 શ્રદ્ધાંજલિ

  શ્રદ્ધાંજલિ

  ✍🏻 શ્રદ્ધાંજલિ

  October 2020

  Views: 2560 Comments

  ડભોઉ ગામના રહેવાસી શ્રી ચંદુભાઈ એચ. પટેલનું તા. ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ને ગુરુવારે દેહાવસાન થયું છે. તેઓ શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે ઘણાં વર્ષોથી જોડાયેલા હતા, જેવી [...]

 • 🪔 શ્રદ્ધાંજલિ

  શ્રદ્ધાંજલિ

  ✍🏻 શ્રદ્ધાંજલિ

  may 2018

  Views: 1740 Comments

  શ્રીકેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રીજીને સ્મરણાંજલી શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતની સંપાદકીય સલાહકાર સમિતિના સભ્ય આશ્રમના પરમ શુભેચ્છક ભક્ત અને સ્નેહી શ્રીકેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રીનું દુ :ખદ અવસાન બુધવાર ૨૧ માર્ચ, [...]