• 🪔 માતૃપ્રસંગ

  શ્રીમાનું ગીત-ગાન અને વાર્તા-કથન

  ✍🏻 સ્વામી ચેતનાનંદ

  February 2023

  Views: 940 Comments

  (વેદાંત સોસાયટી ઓફ સેન્ટ લૂઈ દ્વારા પ્રકાશિત અને સ્વામી ચેતનાનંદ દ્વારા લિપિબદ્ધ મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક “Sri Sarada Devi and Her Divine Play”નો એક અંશ આપની [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  શ્રીમા શારદાદેવીની દૈનંદિન જીવનચર્યા

  ✍🏻 સ્વામી ચેતનાનંદ

  January 2023

  Views: 3880 Comments

  (વેદાંત સોસાયટી ઓફ સેન્ટ લૂઈ દ્વારા પ્રકાશિત અને સ્વામી ચેતનાનંદ દ્વારા લિપિબદ્ધ મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક “Sri Sarada Devi and Her Divine Play”નો એક અંશ આપની [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  “ઠાકુર આમાં પણ વિદ્યમાન છે”

  ✍🏻 સ્વામી ચેતનાનંદ

  December 2022

  Views: 3660 Comments

  (વેદાંત સોસાયટી ઓફ સેન્ટ લૂઈ દ્વારા પ્રકાશિત અને સ્વામી ચેતનાનંદ દ્વારા લિપિબદ્ધ મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક “Sri Sarada Devi and Her Divine Play”નો એક અંશ આપની [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  શુભ્ર વસ્ત્રસજ્જ સંન્યાસિની

  ✍🏻 સ્વામી ચેતનાનંદ

  November 2022

  Views: 3812 Comments

  (વેદાંત સોસાયટી ઓફ સેન્ટ લૂઈ દ્વારા પ્રકાશિત અને સ્વામી ચેતનાનંદ દ્વારા લિપિબદ્ધ મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક “Sri Sarada Devi and Her Divine Play”નો એક અંશ આપની [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  જયરામવાટીમાં દીક્ષા ગ્રહણ

  ✍🏻 સ્વામી અપૂર્વાનંદ

  September 2022

  Views: 6002 Comments

  (‘શ્રીશ્રીમાયેર પદપ્રાંતે’ (ભાગ-1) પુસ્તકમાંથી આ લેખ સંકલિત કરવામાં આવ્યો છે. -સં.) ઓગસ્ટ 1919, રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા બાંકુડા જિલ્લામાં દુષ્કાળ-પીડિતો માટે રાહતકાર્ય ચાલી રહ્યુંં હતું. [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  આત્મજ્ઞાનની કેડીએ પહેલાં ડગલાં

  ✍🏻 સ્વામી સારદેશાનંદ

  August 2022

  Views: 6893 Comments

  સંસારત્યાગી સાધુઓ પ્રતિ માને સ્વાભાવિક સ્નેહ હતો. માના કાકાની બહેનનો દીકરો બાંકુ (બંકિમ) નાની ઉંમરમાં ગૃહત્યાગ કરી સાધુ બન્યો હતો. એ સાંભળીને માએ કહ્યું: “સાધુ [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  મૂડી રોકાણ અને ધનનો સદ્‌વ્યય

  ✍🏻 સ્વામી સારદેશાનંદ

  July 2022

  Views: 3641 Comment

  (શ્રીમા શારદાદેવી છે ‘જન્મ-જન્માંતરની મા’, ‘સત્‌ની પણ મા અને અસત્‌ની પણ મા’. શ્રીરામકૃષ્ણદેવની મહાસમાધિ બાદ મા પોતાના પૈતૃક નિવાસસ્થાન જયરામવાટી ગ્રામમાં રહેતાં અને ભક્તોના આગ્રહનું [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  જન્મ-જન્માંતરનાં ‘મા’

  ✍🏻 સ્વામી સારદેશાનંદ

  June 2022

  Views: 2540 Comments

  (શ્રીમા શારદાદેવીનો માતૃસ્નેહ જીવનની પ્રત્યેક નાની નાની ઘટનાઓમાં પ્રકાશિત થતો. શ્રીરામકૃષ્ણદેવની મહાસમાધિ બાદ મા પોતાના પૈતૃક નિવાસસ્થાન જયરામવાટી ગ્રામમાં રહેતાં અને ભક્તોના આગ્રહનું માન રાખી [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  માની સ્નેહછાયામાં તૃપ્તિ અને શીતળતા

  ✍🏻 સ્વામી સારદેશાનંદ

  May 2022

  Views: 6093 Comments

  (શ્રીમા શારદાદેવીનો માતૃસ્નેહ જીવનની પ્રત્યેક નાની નાની ઘટનાઓમાં પ્રકાશિત થતો. શ્રીરામકૃષ્ણદેવની મહાસમાધિ બાદ મા પોતાના પૈતૃક નિવાસસ્થાન જયરામવાટી ગ્રામમાં રહેતાં અને  ભક્તોના આગ્રહનું માન રાખી [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  મા સાચે જ મા

  ✍🏻 સ્વામી સારદેશાનંદ

  April 2022

  Views: 59573 Comments

  (1886માં શ્રીરામકૃષ્ણદેવની મહાસમાધિ બાદ શ્રીમા શારદાદેવીએ પ્રથમ કામારપુકુર અને ત્યાર બાદ જયરામવાટીમાં રહેવાનું શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ કોલકાતાના સંન્યાસી તેમજ ગૃહસ્થ [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  ‘સૌનું કલ્યાણ થાઓ’

  ✍🏻 સ્વામી ગંભીરાનંદ

  March 2022

  Views: 4130 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણદેવ અને સ્વામી વિવેકાનંદના મહાપ્રયાણ બાદ શ્રીમા શારદાદેવીએ શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘને કેવી રીતે પરિપોષિત કર્યો, ભક્તો અને સંન્યાસીઓને કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપ્યું એ દર્શાવતા કેટલાક પ્રસંગ [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  શ્રીમાનો અસીમ માતૃસ્નેહ

  ✍🏻 સ્વામી ગંભીરાનંદ

  February 2022

  Views: 3520 Comments

  સને ૧૮૯૦ના માર્ચ મહિનાની આખરમાં શ્રીમા બોધિગયા ગયાં હતાં. તે વખતે ત્યાંના મઠની સમૃદ્ધિ જોઈને સંઘમાતાના મનમાં પોતાનાં સંન્યાસી સંતાનો કેવી રીતે સ્થાયી આશ્રય વગર, [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  શ્રીમાની હૈયાસૂઝ

  ✍🏻 સ્વામી ગંભીરાનંદ

  January 2022

  Views: 2920 Comments

  (શ્રીમા વિષે જેટલું વાંચ્યું છે એનાથી આપણને તો એમ જ થાય કે તેઓ અતિ રૂઢિચુસ્ત હશે. પરંતુ શ્રીમા જેટલી આધ્યાત્મિક ઊંચાઈને સ્પર્શેલા હતા તેટલા જ [...]