• 🪔 અમૃતવાણી

  માયા અહંકાર તરીકે

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  અહંકાર જીતવો કઠણ ઊંચી જમીન પર કદી વરસાદનું પાણી રહે નહીં. એ નીચી સપાટીએ વહી જાય. એ જ રીતે ઈશ્વરની કૃપા નમ્ર લોકોનાં હૃદયમાં રહે[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા અહંકાર તરીકે

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  અહંકારનાં અનિષ્ટો આખા જગતને સૂર્ય ગરમી અને પ્રકાશ આપી શકે છે. પણ એનાં કિરણો આડાં વાદળાં આવે ત્યારે એ એમ કરી શકતો નથી. એ જ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  કાંચન અને સાધક પૈસાને ખાતર સ્વીકારેલી નોકરી માણસનું કેવું અધઃપતન નોતરે છે તે વિશે વાત કરતાં ઠાકુરે એક જુવાન શિષ્ય વિશે કહ્યું, ‘એનો ચહેરો ઝાંખો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  વિષયાસક્તિ કઈ રીતે વશ કરી શકાય ? તીવ્ર વૈરાગ્ય દ્વારા એક વાર પ્રભુને પામ્યા પછી, કામ માટેની આસક્તિ દૂર થઈ જાય છે અને, પછી એ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  વિષયાસક્તિ કઈ રીતે વશ કરી શકાય ? એક વાર એક શિષ્યે વાસના પર વિજય કેવી રીતે મેળવવો એ વિશે ઠાકુરને પૂછ્યુંઃ ‘આખો દિવસ હું ધર્મચિંતન[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  વિષય-વાસના અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ ઈશ્વરને પામવા ઇચ્છનારે કે, ભક્તિ સાધના કરનારે કામકાંચનની જાળથી જાતને બચાવવી જોઈએ, નહીં તો તેઓ કદી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે.[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  વિષય વાસનાનું બંધન માયા એટલે શું ? આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગમાં અડચણરૂપ થનાર કામ એટલે માયા. કામિની જ માયા છે જે બધાંનો કોળિયો કરી જાય છે.[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  મોહમાં નાખનારી, અવિદ્યા માયા સિંહનું મહોરું પહેરેલો હરિ ખરે જ, ભયંકર લાગે છે. એની નાની બહેન રમતી હોય ત્યાં જઈ જોરથી એ ગર્જના કરે છે.[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  મોહમાં નાખનારી, અવિદ્યા માયા દક્ષિણેશ્વરની એક ઓરડીમાં એક સાધુ થોડા સમય માટે રહેતો હતો. એ કોઈની સાથે વાત કરતો નહીં અને આખો દિવસ પ્રભુના ધ્યાનમાં[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  બ્રહ્મની વૈશ્વિક શક્તિ માયા માયા અને બ્રહ્મનો સંબંધ ગતિમાન અને ગૂંચળું વળીને પડેલા સાપ જેવો છે. ગતિમાન શક્તિ તે માયા; અવ્યક્ત શાંત શક્તિ તે બ્રહ્મ.[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  મૃત્યુ અને પુનર્જન્મ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  ભક્તિને અભાવે માણસ આટલી પીડા સહન કરે છે. એટલે, જીવનની છેલ્લી ઘડીએ મનમાં ભગવાનનો વિચાર જાગે તેમ વર્તવું જોઈએ. ભક્તિનો અભ્યાસ એ તેનો ઉપાય. જો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  બંધનમાં માનવી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  બ્રાહ્મણનો દીકરો જન્મે તો બ્રાહ્મણ જ છે; પણ, આવા કેટલાક બ્રાહ્મણપુત્રો મોટા પંડિતો બને છે, કેટલાક પુરોહિતો બને છે, કેટલાક રસોઇયા બને છે અને હજીયે[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  બંધનમાં માનવી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  નદીમાં જાળ નાખીને એક માછીમારે ખૂબ માછલાં પકડ્યાં. તેમાંનાં કેટલાંક એ જાળમાં શાંત અને સ્થિર પડ્યાં રહ્યાં અને, તેમાંથી છટકવા જરાય કોશિશ ન કરી. બીજાં[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વરપ્રાપ્તિના અનંત પથ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  સામાન્ય રીતે કહીએ તો યોગના ત્રણ પ્રકાર : જ્ઞાન-યોગ, કર્મ-યોગ અને ભક્તિ-યોગ. 'જ્ઞાન-યોગ: જ્ઞાની બ્રહ્મને જાણવા માટે 'નેતિ નેતિ' એમ વિચાર કરે; બ્રહ્મ સત્ય જગત[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  બંધનમાં માનવી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  જીવ વાસ્તવમાં સનાતન છે, સચ્ચિદાનંદ છે. અહંકારને લઈને એ અનેક ઉપાધિઓથી બંધાયો છે અને પોતાના સત્ય સ્વરૂપને વીસરી ગયો છે. દરેક ઉપાધિના વધારા સાથે જીવનું[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જીવ-શિવ ભેદ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  પાણી અને તેના ઉપરનો પરપોટો એક જ છે. પરપોટો પાણીમાંથી જન્મે છે, એની ઉપર તરે છે અને અંતે એમાં જ લીન થઈ જાય છે. એ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માનવીનું સાચું સ્વરૂપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એકડાની પાછળ મીંડાં લગાડીને એનું મૂલ્ય ચાહે તેટલું વધારી શકાય છે; પણ એ એકડો ઉડાડી નાખો તો, એ મીંડાંની કશી કીમત નથી. એ જ રીતે,[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વરદર્શનની આકાંક્ષા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  શું બધા મનુષ્યો પ્રભુનું દર્શન કરી શકશે ? કોઈને પણ આખો દિવસ ભૂખ્યા નહીં રહેવું પડે; કેટલાક સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે ખાવાનું પામે છે, કેટલાક બપોરે,[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વર-દર્શન કેવી રીતે થાય ?

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  વિજય - ઈશ્વર-દર્શન કેવી રીતે થાય ? શ્રીરામકૃષ્ણ - ચિત્તશુદ્ધિ થયા વિના ન થાય. કામ-કાંચનથી મન મલિન થઈ રહ્યું છે, મનમાં મેલ જામ્યો છે. સોય[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  પ્રભુને પામવા સાધના આવશ્યક

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  અનાજના મોટા કોઠારોમાં, દરવાજા પાસે જ ઉંદર પકડવાનાં ઉંદરિયાં રાખવામાં આવે છે. તેમાં મમરા મૂકવામાં આવે છે, એટલે ઉંદરો કોઠારમાં રાખેલા ચોખાનો સ્વાદ ભૂલી જઈને[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  પહેલાં પ્રભુને પામો

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એકને જાણો અને તમે બધું જાણી શકશો. એકડાની જમણી બાજુએ મૂકેલાં મીંડાંનું મૂલ્ય સેંકડો અને હજારોમાં થાય છે પણ, એ એકડાને ઉઠાવી લો તો, એ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જીવના પ્રકાર

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  જીવોના ચાર પ્રકાર : બદ્ધજીવ, મુમુક્ષુજીવ, મુક્તજીવ અને નિત્યજીવ. ‘નિત્યજીવ - જેવા કે નારદ વગેરે. તેઓ સંસારમાં રહે જીવોના કલ્યાણ માટે, જીવોને ઉપદેશ આપવા સારુ.[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  સંસારમાં નિર્લિપ્તભાવે ભક્તિ કરો

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  ‘જે સંસારી ઈશ્વરનાં ચરણકમલમાં ભક્તિ રાખીને સંસાર કરે, એ ધન્ય ! એ વીરપુરુષ ! જેમ કે એક જણના માથા પર બે મણનો બોજો છે, વરઘોડો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  રાતે આકાશમાં તમને અનેક તારાઓ દેખાય છે, પણ સૂરજ ઊગે પછી એ દેખાતા નથી. તો શું તમે એમ કહેશો કે, દિવસે આકાશમાં તારા નથી હોતા[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વરનાં વિવિધ રૂપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  ઈશ્વર વિવિધ રૂપે દેખાય છે  કોઈક વાર મનુષ્યરૂપે તો કોઈ વાર ચિન્મયરૂપે. પણ દિવ્ય રૂપોમાં શ્રદ્ધા જોઈએ. સચ્ચિદાનંદરૂપ કેવું છે એ કોઈ કહી શકે[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  પરોપકાર

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  શ્રીરામકૃષ્ણ (બંકિમને) - દયા ! પરોપકાર ! તમારી ત્રેવડ શી કે તમે જગત પર ઉપકાર કરો ? માણસનો આટલો આટલો રુવાબ !... ‘સંન્યાસીએ કામિની-કાંચન તજવાં[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  આત્મજાગૃતિ પછીની અવસ્થા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  શ્રીરામકૃષ્ણ - જેમને આત્મજાગૃતિ થઈ છે, જેમને ઈશ્વર જ સત્ અને બીજું બધું અસત્, અનિત્ય, એવો બોધ થઈ ગયો છે તેમનો એક પ્રકારનો જુદો જ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  દક્ષિણેશ્વરે ફલહારિણી-પૂજા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  આજ જેઠ વદ ચૌદશ, સાવિત્રી-ચૌદશ, સાથે જ અમાસ અને ફલહારિણી પૂજા. ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ દક્ષિણેશ્વરના કાલીમંદિરમાં પોતાના ઓરડામાં બેઠા છે. ભક્તો તેમનાં દર્શન કરવા આવતા જાય[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જગતના અરણ્યમાં

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એક ધનવાન માણસ વનને રસ્તે થઈને જતો હતો. એટલામાં ત્રણ લૂંટારાઓએ આવીને તેને ઘેરી લઈ તેનું સર્વસ્વ લૂંટી લીધું. બધું લૂંટી લીધા પછી એક લૂંટારો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  નિત્યસિદ્ધ વિવેકાનંદ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એક ઓગણીસેક વરસની ઉંમરના યુવાનને ઉદૃેશીને અને તેની સામે જોઈને ઠાકુર જાણે કે ખૂબ આનંદિત થઈને ઘણીયે વાતો કરી રહ્યા હતા. એ યુવાનનું નામ નરેન્દ્ર.[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  નરેન્દ્ર અખંડનું સ્થાન

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  શ્રીરામકૃષ્ણ (હસીને) - એનો મર્દનો ભાવ (પુરુષ-ભાવ) અને મારો માદાભાવ (પ્રકૃતિ-ભાવ). નરેન્દ્રનું ઊંચું સ્થાન, અખંડનું સ્થાન. ... ઠાકુર ભાવપૂર્ણ થઈને નીચે ઊતરી આવીને નરેન્દ્રની પાસે[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  શ્રી વૃંદાવન દર્શન

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  તીર્થમાં ઈશ્વરીય ભાવનું ઉદ્દીપન થાય ખરું. મથુરબાબુની સાથે વૃંદાવન ગયો.... કાલીયદમન ઘાટ જોતાંવેંત ઉદ્દીપન થતું, હું વિહ્વળ થઈ જતો. હૃદય મને યમુનાને ઘાટે નાના બાળકની[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ગુરુ એક સચ્ચિદાનંદ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  સહુ આનંદ કરી રહ્યા છે. ઠાકુર કેશવને કહે છે, ‘તમે સ્વભાવ જોઈને શિષ્ય કરો નહિ, એટલે આમ તમારો સમાજ ભાંગી જાય. માણસો દેખાય બધા એકસરખા,[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માનવીનું સાચું સ્વરૂપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એકડાની પાછળ મીંડાં લગાડીને એનું મૂલ્ય ચાહે તેટલું વધારી શકાય છે; પણ એ એકડો ઉડાડી નાખો તો, એ મીંડાંની કશી કીમત નથી. એ જ રીતે,[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  સર્વધર્મ સમન્વય

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  પંડિત શ્રીયુત્ મણિ મલ્લિકની સાથે વાતો કરે છે. મણિ મલ્લિક બ્રાહ્મ-સમાજના અનુયાયી. પંડિત બ્રાહ્મ-સમાજના ગુણદોષ લઈને ઘોર વાદવિવાદ કરે છે. ઠાકુર નાની પાટ ઉપર બેઠા[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ભક્તિયોગ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  24 મે, 1884, શનિવાર. દક્ષિણેશ્ર્વરમાં શ્રીઠાકુરના ખંડમાં ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ હતી. એક દિવસ શ્રીરામકૃષ્ણે એક ભક્તને કહ્યું, ‘મેં ભગવાન બુદ્ધ વિશે ઘણું સાંભળ્યું છે. તેઓ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ભક્તિયોગ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  આજે હોળી-દોલયાત્રા, શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુનો જન્મ-દિવસ. 19 ફાગણ સુદિ પૂનમ, રવિવાર, પહેલી માર્ચ, ઈ.સ. 1885. શ્રીરામકૃષ્ણ ઓરડાની અંદર નાની પાટ પર બેઠેલા છે; સમાધિ અવસ્થામાં. ભક્તો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માનવીનું ભાવિ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  જેવી ભાવના તેવી માનવીની સિદ્ધિ. ભગવાન તો કલ્પવૃક્ષ છે. એની પાસે માનવી જે માગે તે મેળવે. કોઈ ગરીબ માણસનો દીકરો ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી હાઈકૉર્ટનો ન્યાયાધીશ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  નરેન્દ્ર, રાખાલ આ બધા નિત્ય-સિદ્ધ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  શ્રીરામકૃષ્ણ- નરેન્દ્ર, રાખાલ વગેરે આ બધા છોકરાઓ નિત્ય-સિદ્ધ. તેઓ જન્મેજન્મે ઈશ્વરના ભક્ત. ઘણા માણસોને તો ખૂબ સાધ્ય-સાધના કરે ત્યારે જરાક ભક્તિ આવે. પણ આમને તો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  શ્રીમા પ્રત્યેનો શ્રીઠાકુરનો અનન્યભાવ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એક દિવસ રાત્રે શ્રીરામકૃષ્ણના પગ દાબતાં દાબતાં શારદામણિએ પૂછયું, ‘આપ મારા વિશે શું ધારો છો?’ સહેજ ચમકીને શ્રીરામકૃષ્ણે તરત જ જવાબ આપ્યો, ‘જે માતા સામે[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનો અભિગમ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  નારી માત્ર જગજ્જનનીના અંશરૂપ છે એટલે સૌએ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે માતૃભાવે જ જોવું ઘટે. સ્ત્રીઓ સારી હો યા નરસી, પવિત્ર હો યા અપવિત્ર એમને કરુણામૂર્તિ જગન્માતાની[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જગદંબા પાસે ભક્તો માટે ઠાકુરનો વિલાપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  બધાં દેવાલયોમાં આરતી થઈ ગઈ. ઠાકુર ઓરડામાં નાની પાટ ઉપર બેસીને માનું ચિંતવન કરી રહ્યા છે. જમીન ઉપર એકલા મણિ બેઠેલા છે. ઠાકુર સમાધિ-મગ્ન થયા[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ખૂબ સારો આધાર નરેન

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  માસ્ટર ઠાકુરની સાથે એ ઓસરીમાં આવ્યા. ઉત્તર-પૂર્વની ઓસરીમાં નરેન્દ્રનાથ હાજરાની સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ જાણે છે કે હાજરા બહુ શુષ્ક જ્ઞાન-વિચાર કરે,[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  વૃંદાવન દર્શન

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  જ્ઞાનીઓ નિરાકારનું ચિંતન કરે. તેઓ અવતારમાં માને નહિ. અર્જુન શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે કે તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ. એટલે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ગુરુની વિભાવના

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  કોણ કોનો ગુરુ છે ? આખા વિશ્વનો માર્ગદર્શક અને ગુરુ કેવળ ઈશ્વર છે. પોતાના ગુરુને માત્ર માનવ માનનાર પોતાનાં પ્રાર્થનાભક્તિથી શું મેળવી શકે ? આપણા[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  વૈરાગ્ય અને ભક્તિ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  સંસારત્યાગી સાધુ તો હરિનું નામ લે જ. એને તો બીજું કામ નહિ. એ જો ઈશ્વર-ચિંતન કરે તો એ કાંઈ નવાઈની વાત નથી. ઊલટો એ જો[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વર-સાધના

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  એક જણ જંગલ જઈ આવીને કહેવા લાગ્યો કે પેલા ઝાડ નીચે એક સુંદર લાલ પ્રાણી હું જોઈ આવ્યો. એ સાંભળીને બીજો કહેવા લાગ્યો, ‘હું તમારી[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વર-સાધના

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  ભરદ્વાજ વગેરે ઋષિઓએ રામની સ્તુતિ કરીને કહ્યું હતું કે ‘હે રામ, તમે જ તે અખંડ સચ્ચિદાનંદ. તમે અમારી પાસે મનુષ્યરૂપે અવતાર લીધો છે. વાસ્તવિક રીતે[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  અહેતુકી ભક્તિ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  બહુ તર્ક-વિચાર કરવો સારો નહિ. માનાં ચરણમાં ભક્તિ હોય એટલે થયું. વધુ તર્ક કરવા જઈએ તો બધું ગૂંચવાઈ જાય. ત્યાં દેશમાં તળાવનું પાણી ઉપર ઉપરથી[...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  સર્વધર્મસમન્વય

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  જો એમ પૂછો કે ઈશ્વરના કયા રૂપનું ધ્યાન કરવું ? તો તેનો ઉત્તર એ કે જે રૂપ ગમે તેનું ધ્યાન કરવું. પરંતુ જાણવું કે બધાં[...]