• 🪔 અધ્યાત્મ

  ધર્મ-સાધના

  ✍🏻 સ્વામી માધવાનંદ

  August 2022

  Views: 660 Comments

  જો તમે ખરેખર જ ઈશ્વરને ચાહતા હો તો ઈશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગમાં બાધારૂપ વાસનાનો ત્યાગ કરવો પડશે. આ રીતે ત્યાગ વિના આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અશક્ય છે. તમારા મનને [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અનાસક્તિનું મનોવિજ્ઞાન

  ✍🏻 સ્વામી ભજનાનંદ

  August 2022

  Views: 660 Comments

  સંકલ્પોને રોકવા માટે આપણે સંસ્કાર (મન પર પડેલી જૂની છાપ) દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી કામનાઓથી ‘ઇચ્છા’ને અલગ કરવી પડશે. વૈરાગ્ય કે અનાસક્તિનો વાસ્તવિક અર્થ જ એ [...]

 • 🪔 સંપાદકીય

  એકાગ્રતા અને ધ્યાન (૨)

  ✍🏻

  June 1991

  Views: 190 Comments

  આધ્યાત્મિક જીવન માટે પણ એકાગ્રતાની આવશ્યક્તા છે. ભક્તિ માર્ગે જતા સાધકોને પોતાના ઈષ્ટ પર એકાગ્રતાપૂર્વક ધ્યાન કરવું પડે છે, કર્મયોગીને એકાગ્રતાપૂર્વક પોતાનાં કાર્યો કરવાં પડે [...]

 • 🪔

  શ્રીરામ-ચરિત્ર, લીલા અને કથા

  ✍🏻 પં. રામકિંકર ઉપાધ્યાય

  May 1991

  Views: 120 Comments

  રામાયણમાં ત્રણ શબ્દો આવે છે. - ચરિત્ર, લીલા અને કથા. ચરિત્ર તો આપ જાણો છો. કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં જે વિશિષ્ટતા અથવા મૂળ ગુણ છે, તેને [...]

 • 🪔

  નિર્વાણષટકમ્

  ✍🏻 આદિ શંકરાચાર્ય

  May 1991

  Views: 190 Comments

  मनोबुद्धयहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे । न च व्योमभूमी न तेजो न वायु- श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥ न च प्राणसंज्ञो [...]

 • 🪔

  ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશો

  ✍🏻

  May 1991

  Views: 110 Comments

  સાધકને પોતા કરતાં ઉત્તમ કે પોતાની સમાન સહચરસાથી ન મળે, તો તેણે દૃઢપણે એકલા જ જીવન વિતાવવું; પરંતુ મૂઢ મનુષ્યોને સાથી ન કરવા. ‘પુત્રો મારા [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  ધ્યાન-અભ્યાસ

  ✍🏻 સ્વામી માધવાનંદ

  July 2022

  Views: 3680 Comments

  ધર્મનો વ્યાવહારિક દ્રષ્ટિકોણ સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. આ વ્યાવહારિક જગતમાં આપણે સૌ, ખરેખર તો ધર્મ સાધનામાં આસક્ત(લીન) છીએ. (ધર્મ સાધનાના અનુયાયી છીએ). જે મનુષ્ય હકીકતમાં [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  પ્રેમ અને અનાસક્તિ

  ✍🏻 સ્વામી ભજનાનંદ

  July 2022

  Views: 3740 Comments

  વોલ્ટેયરની સુપ્રસિદ્ધ ઉક્તિ છે- ‘હે ઈશ્વર, મને મારા મિત્રોથી બચાવો, દુશ્મનો સાથે કેમ વ્યવહાર કરવો એ તો હું ખુદ જાણું છું.’ આમ તો આ વાત [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  પવિત્રતા જ છે એકાગ્રતાની ચાવી

  ✍🏻 સંકલન

  July 2022

  Views: 4481 Comment

  (સ્વામી બ્રહ્માનંદ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના સંન્યાસી શિષ્ય હતા. તેઓ શ્રીરામકૃષ્ણદેવે તેમને પોતાના માનસપુત્રરૂપે ચિહ્નિત કર્યા હતા. તેઓ રામકૃષ્ણ સંઘના પ્રથમ સંઘાધ્‍યક્ષ હતા. ડિસેમ્બર, ૧૯૧૫ના કોઈ એક દિવસે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અનાસક્તિ અથવા વૈરાગ્ય

  ✍🏻 સ્વામી ભજનાનંદ

  June 2022

  Views: 1620 Comments

  સદ્‌ગુણ અને અનાસક્તિ માત્ર નૈતિક વ્યક્તિ અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ વચ્ચે શું તફાવત છે? પ્રથમ તો માત્ર નૈતિક મનુષ્ય અસ્તિત્વ કે ચેતનાના ઉચ્ચતર કેન્દ્રની શોધ કરવા [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અનાસક્તિ અથવા વૈરાગ્ય

  ✍🏻 સ્વામી ભજનાનંદ

  May 2022

  Views: 3510 Comments

  (‘વિવેક જ્યોતિ’ના મે, 2001ના અંકમાંથી સાભાર સ્વીકૃત આ લેખના અનુવાદક છે શ્રીનલિનભાઈ મહેતા.) કહેવાય છે કે જ્યારે એડીસનની સુપ્રસિદ્ધ ઔદ્યોગિક પ્રયોગશાળામાં આગ લાગી ત્યારે તેમણે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશામૃત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  February 1998

  Views: 340 Comments

  સુપ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી ઉશનસે શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોમાંથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી પદ્યમાં એક ગ્રંથ લખ્યો છે જે હજુ અપ્રકાશિત છે. આ ગ્રંથની રચના વિશે તેઓ ભૂમિકામાં લખે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશામૃત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  September 1997

  Views: 380 Comments

  સુપ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી ઉશનસે શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી પદ્યમાં એક ગ્રંથ લખ્યો છે જે હજુ અપ્રકાશિત છે. આ ગ્રંથની રચના વિશે તેઓ ભૂમિકામાં લખે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશામૃત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  August 1997

  Views: 470 Comments

  સુપ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી ઉશનસે શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી પદ્યમાં એક ગ્રંથ લખ્યો છે જે હજુ અપ્રકાશિત છે. આ ગ્રંથની રચના વિશે તેઓ ભૂમિકામાં લખે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશામૃત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  July 1997

  Views: 880 Comments

  સુપ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી ઉશનસે શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી પદ્યમાં એક ગ્રંથ લખ્યો છે જે હજુ અપ્રકાશિત છે. આ ગ્રંથની રચના વિશે તેઓ ભૂમિકામાં લખે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશામૃત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  June 1997

  Views: 410 Comments

  સુપ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી ઉશનસે શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી પદ્યમાં એક ગ્રંથ લખ્યો છે જે હજુ અપ્રકાશિત છે. આ ગ્રંથની રચના વિશે તેઓ ભૂમિકામાં લખે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશામૃત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  May 1997

  Views: 460 Comments

  સુપ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી ઉશનસે શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી પદ્યમાં એક ગ્રંથ લખ્યો છે જે હજુ અપ્રકાશિત છે. આ ગ્રંથની રચના વિશે તેઓ ભૂમિકામાં લખે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  હું છું આત્મા—માલિક અને મન છે મારું ગુલામ

  ✍🏻 સ્વામી વિરજાનંદ

  January 2022

  Views: 1550 Comments

  ઈશ્વરદર્શન કરવું હોય તો સાધકમાં જોઈએ: ધીરજ, ખંત, શરીર ને મનની પવિત્રતા, આતુરતા, ષટ્સંપત્તિ એટલે કે શમ (ચિત્તની સ્થિરતા), દમ (ઈંદ્રિયનિગ્રહ), ઉપરતિ, (વિષયોમાં આસક્તિ ન [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  રામકૃષ્ણ સંઘમાં દુર્ગાપૂજા-૧

  ✍🏻 સ્વામી તન્નિષ્ઠાનંદ

  August 2021

  Views: 891 Comment

  શક્તિની આરાધના ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પ્રાચીનકાળથી પ્રચલિત છે. શક્તિસ્વરૂપિણી મા દુર્ગા મધુ-કૈટભ વગેરે દાનવોનો સંહાર કરવા માટે દેવોની આરાધનાના પ્રતિભાવ રૂપે સમયે સમયે વિભિન્ન રૂપોમાં પ્રગટ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  સંસારવૃક્ષ

  ✍🏻 સ્વામી યતીશ્વરાનંદ

  August 2021

  Views: 1070 Comments

  સંસારવૃક્ષ: હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં સંસારની તુલના એક વૃક્ષ સાથે કરવામાં આવી છે. આ એક સંસારવૃક્ષનું પ્રાચીન રૂપક છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તેનું વર્ણન નિમ્નલિખિત શબ્દોમાં કરવામાં આવ્યું [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  કર્મ અને ચારિત્ર્ય....

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  August 2021

  Views: 870 Comments

  સંસ્કૃત ધાતુ ‘કૃ’ એટલે કરવું, એ પરથી કર્મ શબ્દ થયો છે. કર્મ એટલે તમામ કાર્યો. પારિભાષિક અર્થમાં કર્મ શબ્દથી કાર્યની અસર પણ સમજાય છે. અધ્યાત્મવિદ્યાની [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીમાનાં દર્શન અને મંત્ર મળ્યાં

  ✍🏻 સ્વામી નિત્યસ્વરૂપાનંદ

  april 2021

  Views: 1040 Comments

  ૧૯૧૬માં મેટ્રિક પાસ કર્યા પછી મારું કાૅલેજનું શિક્ષણ શરૂ થયું. ૧૯૧૫માં સ્વામી પ્રેમાનંદજીએ મને કાૅલેજનું ભણતર પૂરું કરવાનું કહ્યું હતું. હું ઢાકા જઈને ત્યાંની જગન્નાથ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  નિર્ભય બનવાનો ઉપાય

  ✍🏻 સ્વામી પ્રેમેશાનંદ

  april 2021

  Views: 1020 Comments

  મનુષ્યને શાંતિનો માર્ગ બતાવવા માટે ભગવાન મનુષ્યોની વચ્ચે મનુષ્ય બનીને શ્રીરામકૃષ્ણનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા છે- જે આમાં વિશ્વાસ રાખે છે, પછી તેને ભય કેવો? [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  સાધકજીવનમાં અનુશાસનનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 સંકલન

  march 2021

  Views: 860 Comments

  (સ્વામી કૈલાશાનંદ મહારાજનો જીવન-પ્રસંગ) સ્વામી કૈલાશાનંદ મહારાજ રામકૃષ્ણ સંઘના ઉપાધ્યક્ષ હતા. સ્વામી શિવાનંદના(મહાપુરુષ મહારાજ) તે શિષ્ય હતા. ઉપાધ્યક્ષનું પદ ગ્રહણ કરતાં પહેલાં તેઓ રામકૃષ્ણ મઠ, [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  પ્રેમમૂર્તિ ભરત

  ✍🏻 સ્વામી મેધજાનંદ

  March 2021

  Views: 1280 Comments

  રામચરિતમાનસમાં પ્રભુશ્રી રામની લીલાથી જોડાયેલાં કેટલાંક ચરિત્રોનું જો આપણે સમ્યક્્ અધ્યયન કરીએ, તો જાણવા મળશે કે આપણી જેમ એ લોકોને પણ સુખ-દુ :ખ ભોગવવું પડ્યું [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આનંદની શોધ

  ✍🏻 સ્વામી બ્રહ્મેશાનંદ

  march 2021

  Views: 1130 Comments

  જીવનનું ધ્યેય સ્વામી વિવેકાનંદ ‘કર્મયોગ’ના પ્રથમ પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ જણાવે છે કે માનવજાતિનું ધ્યેય જ્ઞાન છે, સુખ નથી. સુખ અને આનંદ અનિત્ય છે, શાશ્વત નથી. સુખને [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અજામિલ અને નામ-માહાત્મ્ય

  ✍🏻 સ્વામી શુદ્ધાનંદ

  march 2021

  Views: 1130 Comments

  સંસારમાં જેટલા પણ ઈશ્વરીય ભાવ છે, જેટલા પણ ઈશ્વરીય મત છે, તે બધા સત્ય છે. ભગવાન સત્ય-સ્વરૂપ છે, તેથી તેમના દ્વારા નિર્મિત જગતમાં અસત્ય જેવું [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  ૫રિપ્રશ્ન

  ✍🏻 સ્વામી તપસ્યાનંદ

  february 2021

  Views: 880 Comments

  પ્રશ્ન- રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ સાહિત્યમાં જ્ઞાનમિશ્રત (ભક્તિ અને જ્ઞાનનો સમન્વય)નો વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એનો સાચો અર્થ અને તેને કેવી રીતે વ્યવહારમાં લાવી શકાય અને એ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  ઈશ્વર પ્રત્યે અનુરાગ કેવી રીતે આવે?

  ✍🏻 સ્વામી સત્યરૂપાનંદ

  February 2021

  Views: 950 Comments

  આપણે આપણા ગુરુ કે ઇષ્ટને ક્યારેય મૃત માનતા નથી. તેઓ સ્થૂળ દેહનો ત્યાગ કર્યા બાદ દિવ્ય દેહમાં વિદ્યમાન રહે છે અને વ્યાકુળતાપૂર્વક પોકારવાથી તેમનાં દર્શન [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  જપમાળાનાં વિવિધ રૂપ

  ✍🏻 સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ

  December 2020

  Views: 2130 Comments

  સાધકગણ જપમાળાની સહાયથી ભગવન્નામનો જપ કરે છે. જપમાળા રુદ્રાક્ષની, સ્ફટિકની, ચંદનની અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારની હોઈ શકે છે. માળા ફેરવતી વખતે કંઠમાં, જીભથી અથવા [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  જીવાત્માનું ‘હું’ પણું

  ✍🏻 અક્ષયકુમાર સેન

  october 2020

  Views: 1131 Comment

  બાળપણથી જ આ હું, હું નું જે રટણ કરે છે; એ રટણ જ સર્વનાશનું કારણ છે. બાળકોને જુ-જુ કહીને ડરાવવાથી તેઓ ડરી જાય છે. પરંતુ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આપણાં અંગત દુઃખોને ઓછાં કેવી રીતે કરવાં

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  august 2020

  Views: 960 Comments

  ગતાંકથી આગળ.... શ્રીકૃષ્ણ ફરી કહે છે કે, યોગ એટલે સંપૂર્ણ શાંતિ, ચતુરાઈભર્યું એ કામ છે. સંયમી અને સમતુલિત જીવન છે. શ્રીકૃષ્ણ તેને જ યોગ કહે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  ભાગવતમાં ભક્તિની સાધના

  ✍🏻 સ્વામી તપસ્યાનંદ

  august 2020

  Views: 910 Comments

  ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ભક્તિ શાન્તભક્તિ હોય કે પ્રીતિભક્તિ હોય, પણ ગંગાનો ધસમસતો પ્રવાહ જેમ સાગરને મળવા દોડે છે, તેમ મન ભગવાન પ્રત્યે સ્વાભાવિક અને [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  સુખશાંતિની શોધમાં

  ✍🏻 શ્રી કાંતિલાલ કાલાણી

  july 2020

  Views: 980 Comments

  એક માણસ ઘણી સગવડો અને સુવિધાઓ વચ્ચે જીવન વિતાવી રહ્યો હતો. એને ખબર પડી કે નગરમાં કોઈ મહાજ્ઞાની પુરુષનું આગમન થયું છે. એટલે એ તેમને [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આપણાં અંગત દુઃખોને ઓછાં કેવી રીતે કરવાં

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  july 2020

  Views: 1120 Comments

  પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારથી દુ :ખ તેની સાથે જ છે. આજે પણ તે બધાની સાથે છે. કેટલીક વખત આપણને શરૂઆતમાં ન ગમતી ચીજ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શીલ

  ✍🏻 શ્રી મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’

  june 2020

  Views: 960 Comments

  ઈશુના જન્મ પહેલાંના ૩૯૯મા વર્ષની મે અથવા જૂન મહિનાની સાંજ હતી. એથેન્સનાં સાદાં ઘરો અને શાનદાર દેવભવનો પર આથમતો સૂર્ય પોતાના રંગો ઢોળતો હતો. એ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  સંસારીઓને ઉપદેશ

  ✍🏻 સ્વામી શિવાનંદ

  june 2020

  Views: 940 Comments

  (બેલુર મઠ : રવિવાર, ૧૦ જુલાઈ, ૧૯૨૭) આજે રવિવાર છે. શ્રીમહાપુરુષ મહારાજ (સ્વામી શિવાનંદ)ના ખંડમાં ભક્તોની ભીડ છે. બારીસાલથી આવેલા ઉપદેશપ્રાર્થી ભક્ત નરનારીનું વૃંદ ઉપસ્થિત [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી

  ✍🏻 શ્રી રઘુવીર ચૌધરી

  may 2020

  Views: 1200 Comments

  આનંદશંકર ધ્રુવની પુસ્તિકા ‘હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી’ વાંચવા ગાંધીજીએ પુત્ર દેવદાસને ૨૯-૦૮-૧૯૧૮ના પત્રમાં ભલામણ કરેલી. મેં આનંદશંકરનો ગ્રંથ ‘આપણો ધર્મ’ વાંચીને ધન્યતા અનુભવેલી. તાજેતરમાં ‘હિન્દુ ધર્મની [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આદિ શંકરાચાર્ય રચિત ‘ભજ ગોવિન્દમ્’

  ✍🏻 શ્રી આદિશંકરાચાર્ય

  may 2020

  Views: 1240 Comments

  भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । सम्प्राप्ते सन्निहिते काले न हि न हि रक्षति डुकृङ्करणे ।। 1।। मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुदिं्ध मनसि [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અખાના છપ્પામાં માયાવાદની ઝાંખી

  ✍🏻 ચંદ્રકાંત પટેલ ‘સરલ’

  may 2019

  Views: 800 Comments

  આપણે માયાને સંપત્તિ ગણીએ છીએ. એના ઘણા અર્થ છે. માયા એટલે ઈશ્વરની મનાતી એક અનાદિ શક્તિ, યોગમાયા, અવિદ્યા, પ્રકૃતિ વગેરે. દેહને જે પાશજાળ કે બંધનમાં [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  જો ભજે હરિ કો સદા

  ✍🏻 રેખાબા સરવૈયા

  march 2019

  Views: 880 Comments

  દક્ષિણેશ્વરની ઓસરીમાં બેસીને શ્રીઠાકુર પોતાના શ્રીમુખેથી ભક્તો અને જિજ્ઞાસુઓને જે કંઈ વાતો કરતા તે ખરેખર અદ્‌ભુત હતી. શ્રીઠાકુરની આવી અવર્ણનીય વાતો નોંધવાની ખેવના રાખનાર શ્રીઠાકુરના [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  ઈશ્વરપ્રેમ અને સંસાર

  february 2019

  Views: 920 Comments

  (સ્વામી તુરીયાનંદજીના કથોપકથન ‘જીવનમુક્તિ સુખપ્રાપ્તિ’માંથી સંકલિત - સં.) ૨૨ જૂન, ૧૯૧૫ શક્તિ તો જોઈએ પ્રેમની. નાનપણમાં મારું મન પ્રેમથી ભરપૂર હતું - સાગરના ઊછળતા મોજાની [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  વ્યાકુળતા જ અસલ સાધના

  ✍🏻 સ્વામી રાઘવાનંદ

  january 2019

  Views: 880 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવના સંન્યાસી શિષ્ય સ્વામી તુરીયાનંદજીના પ્રેરણાદાયી તેમજ આધ્યાત્મિકતાથી છલકતા વાર્તાલાપનું સ્વામી રાઘવાનંદ દ્વારા લિપિબદ્ધ સંકલન પ્રસ્તુત છે. ૧૫ જૂન, ૧૯૧૫ સ્વામી તુરીયાનંદ : સેવા કર્યા [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  ભક્તકવિ સંત ગેમલજી

  ✍🏻 શ્રી ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ

  january 2019

  Views: 960 Comments

  હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે...ના રચયિતા સંત કવિ ગેમલજી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિમાં એક પ્રવાહ ગોપીભાવે ઈશ્વરને ભજવાનો રહ્યો છે. તેમાં નરસિંહ, મીરાં, [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  પ્રેરણાદીપ સ્વામી તુરીયાનંદ

  ✍🏻 સ્વામી રાઘવાનંદ

  december 2018

  Views: 860 Comments

  સ્વામી તુરીયાનંદનો જન્મ ૩ જાન્યુઆરી, ૧૮૬૩ના રોજ એક ધાર્મિક કુટુંબમાં થયો હતો. વેદાંતશાસ્ત્રોના વાંચને જગાડેલી આજન્મ-મુક્તિની ઝંખના એમને શ્રીરામકૃષ્ણ-ચરણ સમીપે લાવી. સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક અંતર્દૃષ્ટિથી અને [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીકૃષ્ણ રસરાજ છે અને શ્રીરાધાજી મહાભાવ છે

  ✍🏻 શ્રી ભાણદેવ

  september 2018

  Views: 860 Comments

  ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સમગ્ર બ્રહ્મ અર્થાત્ પુરુષોત્તમ છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન, આત્મા આ બધા તેમનાં જ વિભિન્ન લીલાસ્વરૂપો છે. શ્રીરાધાજી તેમની જ સ્વરૂપા શક્તિ છે. શ્રીરાધાજી [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  પ્રજાવત્સલ રાજવી ભક્ત કવિ અમરસંગની વાણી

  ✍🏻 શ્રી ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ

  september 2018

  Views: 940 Comments

  સૌરાષ્ટ્રના સંતસાહિત્યમાં કેટલાક રાજકુટુંબોએ પણ ભક્તિ-જ્ઞાનની સરવાણીઓ વહાવી છે. જેમાં ધ્રાંગધ્રાના ઝાલા રાજવી અમરસિંહજીનું નામ મોખરાનું છે. જીવને અને જગતને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપનારા રાજા અમરસિંહજી [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અરજણદાસની વાણી

  ✍🏻 શ્રી ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ

  august 2018

  Views: 1000 Comments

  ગુજરાતી ભાષામાં એકથી વધુ અરજણદાસ નામ ધરાવનારા સંતકવિઓ થઈ ગયા છે. જેમાં સમયની દૃષ્ટિએ પ્રથમ આવે દાસી જીવણના શિષ્ય અરજણ. એ પછી લીંબડી તાલુકાના પાદરપુર [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીરાધાકૃષ્ણ - યુગલસ્વરૂપ

  ✍🏻 શ્રી ભાણદેવ

  august 2018

  Views: 960 Comments

  રાધાકૃષ્ણ સ્ત્રીપુરુષ નથી, સામાન્ય માનવીઓની જેમ કર્મોના પરિણામ રૂપે જન્મનાર પંચમહાભૂતવાળાં દેહધારી જીવ નથી. તેઓ સાક્ષાત્ સચ્ચિદાનંદઘનસ્વરૂપ છે અને લીલાની સિદ્ધિ માટે બે રૂપોમાં પ્રગટ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અવતારની લીલા અગમ્ય છે !

  ✍🏻 શ્રી ભાણદેવ

  july 2018

  Views: 960 Comments

  અવતારની પારલૌકિક દૃષ્ટિ અવતાર પાસે પોતાની પારલૌકિક દૃષ્ટિ હોય છે. અવતાર પાસે પોતાનું દિવ્યજ્ઞાન- ઉશદશક્ષય ઠશતમજ્ઞળ હોય છે અને અવતારની લીલા, અવતારનો વ્યવહાર આ પારલૌકિક [...]