• 🪔 માતૃવાણી

  સ્ત્રીઓએ કેવી રીતે જીવન જીવવું

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  june 2018

  Views: 2630 Comments

  લજ્જા એ જ સ્ત્રીઓનું એક માત્ર આભૂષણ છે. દેવની મૂર્તિને ચરણે ધરવામાં આવે ત્યારે પુષ્પ ધન્યતા અનુભવે છે. નહીં તો પછી ફૂલ છોડ ઉપર કરમાઈ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  સત્-અસત્ નો વિચાર કરો

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  may 2018

  Views: 2150 Comments

  જેવી રીતે વાયુ વાદળાંને હાંકી કાઢે છે, તેવી જ રીતે ભગવાનનું નામ મનને ઢાંકી દઇને વિષયલોલુપતાના મેઘને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે. માણસ બીજાનાં દૂષણ જુએ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  મન અને તેની એકાગ્રતા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  april 2018

  Views: 2270 Comments

  મન એ જ બધું છે. મનમાં જ પવિત્રતા અને અપવિત્રતાનો અનુભવ થાય છે. સર્વ પ્રથમ પોતાનું મન કલુષિત થાય, તે પછી જ માણસ બીજાના દોષ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  જપ-ધ્યાન, પ્રાર્થનાનો મહિમા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  march 2018

  Views: 2070 Comments

  દિવસ અને રાતનો સંધિસમય પરમાત્માની પ્રાર્થના માટે બહુ જ મંગલકારક છે. એ સમયે મન પવિત્ર રહે છે. અસંખ્ય પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે વચ્ચે પણ કંઈ નહીં તો [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  શ્રીઠાકુરનો ભક્તપ્રેમ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  february 2018

  Views: 2280 Comments

  એક વાર બલરામનાં પત્ની માંદાં હતાં. શ્રીઠાકુરે મને કહ્યું, ‘કોલકાતા જઈને તેમને જોઈ આવો.’ મેં કહ્યું, ‘હું કેવી રીતે જઈ શકું ? અહીં કોઈ ગાડી [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્યકૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  january 2018

  Views: 2230 Comments

  સાધના પ્રભુનું કામ કરવાનો સદા પ્રયત્ન કરતા રહો અને તે સાથે જપ તથા ધ્યાન પણ કરતા રહો; જો એવાં કામ કરશો તો મન ખરાબ વિચારોથી [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય કૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  december 2017

  Views: 1920 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ પોતાને શું શું કરવાનું છે, તે ઠાકુરે પહેલેથી જ નક્કી કરી નાખ્યું છે. જે કોઈ તેમનાં શ્રીચરણનો અનન્ય ભાવે આશ્રય સ્વીકારશે તેને માટે બધું [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય કૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  november 2017

  Views: 1840 Comments

  ‘નિવેદિતા પાસેથી મેં ઈશુ ખ્રિસ્ત વિશે ઘણી વાતો સાંભળી હતી. તેમણે એમના વિશેની ઘણી મજાની વાર્તાઓ મને વાંચી સંભળાવી હતી. અરે, ઈશુ ખ્રિસ્ત તો આ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય કૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  october 2017

  Views: 1680 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઠાકુર પોતાના ભક્તોને શ્રાદ્ધનું અન્ન નહીં ખાવાનો ઉપદેશ આપતા; કારણ, એવો ખોરાક ભક્તને બાધાકારક છે. એ એક અપવાદ સિવાય તમે બીજો કોઈપણ ખોરાક પરમાત્માને [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્યકૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  september 2017

  Views: 2070 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ ખરેખર શ્રીરામકૃષ્ણ સાક્ષાત્ ઈશ્વર હતા. બીજાઓના શોકતાપ દૂર કરવા તેમણે આ માનવદેહ ધારણ કર્યો હતો. રાજા પોતાના શહેરમાં ફરે તેમ છૂપે વેશે તેઓ ફરતા [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય કૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  august 2017

  Views: 1840 Comments

  તમારાં કાર્યોમાં અને બોલચાલમાં સરળ બનો. તમે બડભાગી છો એવો તમને અનુભવ થશે! તેમના આશીર્વાદ તો પૃથ્વી પરનાં બધાં પ્રાણીઓ પર હંમેશાં વરસી રહ્યા છે. [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  july 2017

  Views: 2240 Comments

  પ્ર : મારા પર ઈશ્વરની કૃપા ક્યારે ઊતરશે ? ઉ : કોઈ માણસ સાધના કરે છે, માટે તેના પર પ્રભુની કૃપા થવી જ જોઈએ એવો [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  june 2017

  Views: 1920 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ મને જોઈને તેમણે મોટા અવાજે કહ્યુ, ‘બેટા ! અંદર આવ, અંદર આવ. તું સવારમાં આવી તેથી મને આનંદ થયો. આજે રાધાષ્ટમીનો શુભ દિવસ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  may 2017

  Views: 2100 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ એક શિષ્ય કેટલાંક પૂર્ણ વિકસિત પુષ્પો, ચમેલીનો એક મોટો હાર, ફળો અને મીઠાઈ લાવ્યો હતો. તેણે આ બધું શ્રીમાના ચરણે ધર્યું અને તેમની [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  april 2017

  Views: 2410 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ આ  સાંભળીને મેં કહ્યુુંં, ‘આ જીવનમાં તેમને જોવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું નથી અને પુનર્જન્મમાં હું તેમને જોઈશ કે નહીં તે તો તેઓ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  march 2017

  Views: 1760 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ મેં  મારું વાંચવાનું પૂરું કર્યું. શ્રીમા હજી નિવેદિતા માટે દિલગીરી વ્યક્ત કરતાં હતાં. છેવટે તેમણે કહ્યુુંં, ‘બધા સારા આત્માઓ માટે અંતરાત્મા રડે છે.’ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  february 2017

  Views: 1780 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ ‘આ પહેલાં થોડા સમયે ગિરીશ અને તેનાં પત્ની અગાસીમાં ચડ્યાં હતાં. હું બલરામબાબુના ઘેર રહેતી હતી અનેે સાંજે હવા ખાવા માટે છત તરફ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  january 2017

  Views: 1780 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : શ્રીમાએ જ્યારે આ વાત સાંભળી ત્યારે તેમણે એક કહેવત ટાંકી. જો કે મને તે જ શબ્દો યાદ નથી, પણ તેનો ભાવાર્થ તેવો [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  december 2016

  Views: 2270 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : શ્રીમાના ઘરની સામેના જમીનના પ્લોટમાં દેશના જુદા જુદા ભાગનાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ રહેતાં હતાં. તેઓ વિવિધ પ્રકારે પોતાની રોજી મેળવતાં હતાં. આમાંના [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય કૃપા

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  november 2016

  Views: 1740 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : હવે અમે બાગબજારમાં શ્રીમાના ઘરની નજીક અમારું ઘર બદલ્યું હતું. હું શ્રીમા પાસે રોજ સાંજે જતી. . . . આજે તેઓ શ્રીમાના [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  october 2016

  Views: 1860 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : જેમ જેમ દિવસ ચઢતો ગયો તેમ તેમ ત્યાં એકઠી થયેલી સ્ત્રીઓ એક પછી એક રજા લેવા લાગી. ધીમે ધીમે સાંજ પડી. શ્રીમાએ [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  september 2016

  Views: 1710 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : ૩ આૅગસ્ટ, ૧૯૧૧ અમે ઘેર પહોંચ્યાં. . . .ગંગા નદીએથી પાણીનો જે નાનો ઘડો તેઓ ભરી આવ્યાં હતાં તે ઘડો પ્રાર્થના ખંડમાં [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  august 2016

  Views: 1460 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : ૩ આૅગસ્ટ, ૧૯૧૧ આજે હું થોડી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સાથે લઈ શ્રીમા પાસે મંત્રદીક્ષા લેવા ગઈ. મેં ગૌરીમાને પૂછ્યું હતું કે કઈ વસ્તુઓની [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  july 2016

  Views: 1820 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ : ૧૪ મે, ૧૯૧૧ આજે જ્યારે હું શ્રીમાને મળવા ગઈ ત્યારે મેં જેવા તેમને પ્રણામ કર્યા કે તરત જ તેમણે મોટા અવાજે કહ્યુંું, [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  june 2016

  Views: 2100 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૧૧ ઉદ્‌બોધન કાર્યાલય, કોલકાતા તે દિવસે શ્રીમા બલરામબાબુને ઘેર ગયાં હતાં. તેઓ આવ્યાં ત્યાર પહેલાં તેમના બાગબજારવાળા ઘેર મેં થોડી વાર [...]

 • 🪔 માતૃવાણી

  દિવ્ય આકર્ષણ

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  may 2016

  Views: 1960 Comments

  સરયૂબાલાદેવીની નોંધ જાન્યુઆરી, ૧૯૧૧ : ઉદ્‌બોધન કાર્યાલય, કોલકાતા. શુક્રવારે સવારે શ્રીમાન શોકહરણ અમારા પટલડાંગાના ઘેર આવ્યા અને કહ્યુંું, ‘આવતી કાલે અમે શ્રીમાને પગે લાગવા જવાના [...]