• 🪔 પ્રકીર્ણ

  દૈવીશક્તિનું અવતરણ

  ✍🏻 બી. એમ. ભટ્ટ

  દૈવી શક્તિનું અવતરણ શક્ય છે ખરું? કેટલાક અધ્યાત્મપ્રેમી, સાધનામાં રસ લેનારા વિદ્વાનો તરફથી એ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછવામાં આવે છે. એના ઉત્તરમાં મારે પહેલાં મેં જે[...]

 • 🪔 ધર્મ

  આપણા ધર્મનું સનાતન તત્ત્વ

  ✍🏻 બી.એમ. ભટ્ટ

  (૧) કર્તવ્ય નહિ પણ દ્રષ્ટૃત્વ વિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આઈઝક ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણના મશહૂર સિદ્ધાંતની શોધ કરી અને એ શોધ સંસારના શિક્ષિત સમાજ સમક્ષ મૂકી તે પહેલાં શું[...]