• 🪔 ધર્મ

    આપણા ધર્મનું સનાતન તત્ત્વ

    ✍🏻 બી.એમ. ભટ્ટ

    December 2000

    Views: 340 Comments

    (૧) કર્તવ્ય નહિ પણ દ્રષ્ટૃત્વ વિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આઈઝક ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણના મશહૂર સિદ્ધાંતની શોધ કરી અને એ શોધ સંસારના શિક્ષિત સમાજ સમક્ષ મૂકી તે પહેલાં શું [...]