• 🪔

  ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

  ✍🏻  ભોળાભાઈ પટેલ

  March

  Views: 90 Comments

  શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયંતી (૧૭ માર્ચ) પ્રસંગે યુગાયિતં નિમેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયિતમ। શૂન્યાયિતં જગત્સર્વં ગોવિન્દવિરહેણ મે।। ગોવિંદના વિરહમાં મારે માટે એક પળ એક યુગ જેવડી બની [...]

 • 🪔

  જેટલા મત એટલા પથ

  ✍🏻 ડો. ભોળાભાઇ પટેલ

  October 1991

  Views: 290 Comments

  જાણીતા સાહિત્યકાર ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં હિન્દી વિભાગના અધ્યક્ષ છે. શ્રીરામકૃષ્ણદેવની ઉક્તિ : ‘જેટલા મત એટલા પથ’ની વ્યાખ્યા તેમના જીવનાલોકમાં તેઓ આ લેખમાં સચોટ [...]

 • 🪔

  ચાલે ભાગ્ય ચલંતનું

  ✍🏻 ભોળાભાઈ પટેલ

  October-November 1994

  Views: 850 Comments

  મારો જન્મ એક એવા ગામમાં થયો હતો જે ગામને કોઈ નદી નહોતી, ડુંગર પણ નહિ અને કોઈ જંગલ જેવું પણ નહિ. ગામ જૂનું ખરું પણ [...]

 • 🪔

  જયરામવાટીથી બેલુર મઠ - એક યાત્રા

  ✍🏻 ભોળાભાઈ પટેલ

  October-November 1997

  Views: 740 Comments

  સુવિખ્યાત સાહિત્યકાર ડૉ. ભોળાભાઇ પટેલે અત્યંત વ્યસ્તતાની વચ્ચે સમય ફાળવી રામકૃષ્ણ મિશન શતાબ્દી પ્રસંગે પોતાનાં યાત્રા સંસ્મરણો લખી મોકલ્યાં તે બદલ અમે આનંદ અને આભારની [...]