• 🪔

  પ્રભુ પાસે સહન કરવાની શક્તિ માગો

  ✍🏻 બ્રધર લૉરેન્સ

  (એક રોગિષ્ઠ વ્યક્તિને પત્ર) આપને આટલું બધું સહન કરવું પડે છે એ જાણીને મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે; પણ તમારા દુઃખમાં મને જે કંઈ[...]

 • 🪔

  પ્રભુના સતત સાંનિધ્યમાં

  ✍🏻 બ્રધર લૉરેન્સ

  (૧૭મી શતાબ્દીના સંત, કાર્મેલાઈટ ઓર્ડરના બ્રધર લૉરેન્સનું જીવન દૈનન્દિન કાર્યોની વચ્ચે ઈશ્વરનું સતત સાંનિધ્ય મેળવવા ઈચ્છતા ભક્તો માટે અત્યંત પ્રેરણાદાયી છે. તેમના ઉપદેશો તથા પત્રોનું[...]

 • 🪔

  ઈશ્વર સાંનિધ્યની સાધના

  ✍🏻 બ્રધર લોરેન્સ

  ‘Practice of the Presence of God’નામના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં કાર્મેલાઈટ પંથના સંત બ્રધર લોરેન્સની ઈશ્વર સાનિધ્યની સાધના વિષેની વાતો અને તેમના પત્રોનું સંકલન છે. પ્રસ્તુત પત્ર[...]