• 🪔 ધર્મતત્ત્વ

  ધર્મદ્રષ્ટિ અને તેનું ઊર્ધ્વીકરણ

  ✍🏻 પંડિત સુખલાલ

  February 2001

  Views: 150 Comments

  ઊર્ધ્વીકરણનો અર્થ છે શુદ્ધિકરણ તેમજ વિસ્તારીકરણ ધર્મદૃષ્ટિ જેમ જેમ શુદ્ધ થાય અને શુદ્ધ કરાય તેમ જ તેનો વિસ્તાર થાય અર્થાત્ માત્ર વ્યક્તિગત ન રહેતાં તેનું [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  પર્યુષણ અને સંવત્સરી

  ✍🏻 પંડિત સુખલાલજી

  September 2000

  Views: 370 Comments

  પર્યુષણ પર્વ : શ્રેષ્ઠ અષ્ટાહ્‌નિકા લાંબા તહેવારોમાં ખાસ અઠ્ઠાઈઓ આવે છે. તેમાં પણ પર્યુષણની અઠ્ઠાઈ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે; તેનું મુખ્ય કારણ તેમાં સાંવત્સરિક [...]