• 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે મારાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 બાળ ગંગાધર તિલક

  november 2018

  Views: 1480 Comments

  લગભગ ઈ.સ. ૧૮૯૨ની વાત છે. શિકાગોની વિશ્વપ્રદર્શનીમાં થયેલ સુપ્રસિદ્ધ ધર્મપરિષદની પહેલાં એકવાર હું મુંબઈથી પૂના પાછો ફરી રહ્યો હતો. વિક્ટોરિયા ટર્મિનસ સ્ટેશનથી મારા ડબ્બામાં એક [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદનાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 બાળ ગંગાધર ટિળક

  July 1990

  Views: 820 Comments

  આશરે, ૧૮૯૨ના વર્ષમાં, શિકાગોમાં જગતના સર્વ ધર્મોનું સંમેલન થયું તે અગાઉ, હું મુંબઈથી પૂના જઈ રહ્યો હતો. વિક્ટોરીયા ટરમિનસ સ્ટેશને હું બેઠો હતો તે ડબ્બામાં [...]