• 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીરામકૃષ્ણ સાથેનાં મારાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 શ્રીમતી ભવતારિણી દેવી

  april 2013

  Views: 1090 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) હું જ્યારે મારા પિતાને ઘેર હતી, ત્યારે માતા મને કહ્યા કરતી કે મારે ઘરની અંદર જ રહેવું. મને ઘણી સારી રીતે જમાડતી . [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીરામકૃષ્ણ સાથેનાં મારાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 શ્રીમતી ભવતારિણી દેવી

  march 2013

  Views: 1470 Comments

  રામકૃષ્ણ મઠ, ચેન્નાઈથી પ્રકાશિત થતાં અંગ્રેજી સામયિક ‘વેદાંત કેસરી’ નવેમ્બર ર૦૧રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનું ભાવનગરના શ્રી સુરમ્ય યશસ્વી મહેતાએ કરેલું ગુજરાતી ભાષાંતર અહીં પ્રસ્તુત છે. [...]