• 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીરામકૃષ્ણ સાથેનાં મારાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 શ્રીમતી ભવતારિણી દેવી

  (ગતાંકથી આગળ) હું જ્યારે મારા પિતાને ઘેર હતી, ત્યારે માતા મને કહ્યા કરતી કે મારે ઘરની અંદર જ રહેવું. મને ઘણી સારી રીતે જમાડતી .[...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીરામકૃષ્ણ સાથેનાં મારાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 શ્રીમતી ભવતારિણી દેવી

  રામકૃષ્ણ મઠ, ચેન્નાઈથી પ્રકાશિત થતાં અંગ્રેજી સામયિક ‘વેદાંત કેસરી’ નવેમ્બર ર૦૧રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનું ભાવનગરના શ્રી સુરમ્ય યશસ્વી મહેતાએ કરેલું ગુજરાતી ભાષાંતર અહીં પ્રસ્તુત છે.[...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  “ઠાકુર, તમે કોણ છો?”

  ✍🏻 ભવતારિણી

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવ વિષેનું આ સંસ્મરણ તેમનાં બધાં શિષ્ય – શિષ્યાઓમાં સૌથી છેલ્લે દેહત્યાગ કરનારાં શિષ્યાનું છે. શ્રીરામકૃષ્ણદેવ વિષે એમના ગૃહસ્થ શિષ્યોની રચનામાં આ પ્રસંગ વિશેષ મહત્ત્વ[...]