• 🪔 ચરિત્ર કથા

    ‘જિંદગી મેં બહોત શાંતિ મિલતી હૈ…’

    ✍🏻 ગિરીશ ગણાત્રા

    June 1997

    Views: 820 Comments

    એનુ નામ વીરો. અઢાર-ઓગણીસ વર્ષનો જુવાન. ઊંચો, મજબૂત બાંધાનો ને પૂરો પહોંચેલો. જુવાનીનું જોમ અંગે અંગમાં તરવરે. ધંધો એનો દાણચોરીનો, પણ ચોખાની દાણચોરી. પોતાની ટોળકી [...]