• 🪔 સંસ્મરણ

    તવાંગ તીર્થયાત્રા - ૨૦૧૫

    ✍🏻 જયશ્રીબહેન ત્રિવેદી

    march 2020

    Views: 1910 Comments

    ભારતના પૂર્વમાં ઉત્તર કિનારે પરોઢ-સૂર્યનું પહેલું કિરણ જે ભાગ્યશાળી પ્રદેશ પર પડે છે, તે અરુણાચલ છે. તેના અંતિમ છેડે ભૂતાન અને તિબેટ સરહદે જોડાયેલું તવાંગ [...]