• 🪔

  ટાઈમ મેનેજમેન્ટ (શિક્ષકો માટે)

  ✍🏻 ડૉ. મધુભાઈ કોઠારી

  જસાણી આટર્સ ઍન્ડ કૉમર્સ કૉલેજના મનોવિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉ. મધુભાઈ કોઠારી ‘સમય બાંધો મુઠ્ઠીમાં’, ‘વ્યક્તિત્વ ખીલો ખંતથી’ વગેરે પુસ્તકોના લેખક છે. મોટા ભાગનાં શિક્ષક ભાઈ-બહેનોની[...]

 • 🪔

  યુવ-વિભાગ

  ✍🏻 ડૉ. મધુભાઈ કોઠારી

  સમયનો સદુપયોગ કેમ કરશો? યુવા મિત્રો, જો તમારે જીવનને વ્યવસ્થિત બનાવવું હોય તો, તમને મળતા સમયનું આયોજન કરવું જોઈએ, એટલે કે સમયને ગમે તેમ ન[...]