• 🪔 સંસ્મરણ

    શ્રીમા શારદાદેવીનાં મહાલક્ષ્મીરૂપે દર્શન

    ✍🏻 મનમોહન મિત્ર

    july 2021

    Views: 1940 Comments

    કામારપુકુર અને જયરામવાટી મહાતીર્થ છે. કામારપુકુર અને જયરામવાટીના નિવાસીઓનાં દર્શન કરવાં એ પરમ સૌભાગ્યની વાત છે. ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ માટે કોઈ નિત્યજીવ વગેરે ન હતા, એ [...]