• 🪔 દર્શન સંસ્કૃતિ

    સ્વામી વિવેકાનંદ - ભારતીય સંસ્કૃતિના સાચા રાજદૂત

    ✍🏻 પ્રો. ડૉ. ઓમપ્રકાશ વર્મા

    may 2018

    Views: 1660 Comments

    સ્વામી વિવેકાનંદનાં સંસ્મરણોની ઝંકૃતિ સતત અનુભવવા મળે છે એવા રાયપુર શહેરમાંથી હું આવું છું, એ માટે હું આનંદ અને ગર્વ અનુભવું છું. અહીં સ્વામીજીએ કિશોરાવસ્થાનાં [...]