• 🪔

    યૌવનધનનો દિવ્ય ખજાનો(DBT)

    ✍🏻 પ્રા. આર. સી. પોપટ

    (પૂ. પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી પ્રેરિત સ્વાધ્યાય પરિવારનું યુવા સંગઠન) સ્વામી વિવેકાનંદે એક વખત હાકલ કરી હતી કે મને એક સો નચિકેતા આપો, હું દુનિયા બદલી નાખીશ.[...]