• 🪔 પ્રેરક પ્રસંગ

  નાના માણસોની મોટી વાતો, મોટા માણસોની નાની વાતો

  ✍🏻 ડો. ગીતા ગીડા

  સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદે દક્ષિણભારતમાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશ અને સંદેશનો પાયો નાંખ્યો હતો. સ્વામીજીના વિચારોને એમણે સહજતાથી સ્વીકાર્યા હતા. ઉપલક દૃષ્ટિએ જોતાં તેઓ ઘણા કર્મઠ લાગતા. શ્રીરામકૃષ્ણની મહાસમાધિ[...]

 • 🪔

  ઈશ્વરનું કયું સર્જન શ્રેષ્ઠ?

  ✍🏻 ડો. ગીતા ગીડા

  માનવી એ ઈશ્વરનું શ્રેષ્ઠ સર્જન છે. બીજા બધાં જીવો તેનાથી નિમ્નકક્ષાના છે. આ માન્યતાને ખોટી પુરવાર કરી; પશુ-પંખીમાં કેટલીક અજાયબી ભરેલી છે તેવું અનેક વાર[...]

 • 🪔

  મૂઠી ઊંચેરો માનવી

  ✍🏻 ડૉ. ગીતા ગીડા

  કોઈ અતીતની ઘટનાને લઈને ક્યારેક આપણે ઉદાસીનતામાં સરી પડીએ અથવા તો આપણી સાથે આવું કેમ બન્યું એવો પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવ્યા કરે. તેવા સમયે કોઈક એવો[...]