• 🪔

  ચિકિત્સકો અને સેવા

  ✍🏻 ડૉ. જ્યોતિ કોઠારી, ડૉ. મનુ કોઠારી

  સુપ્રસિદ્ધ ચિકિત્સક અને લેખક ડૉ. મનુભાઈ કોઠારી અને તેમનાં પત્ની ડૉ. જ્યોતિબહેન કોઠારી રામકૃષ્ણ મિશનના મુંબઈ કેન્દ્ર દ્વારા સાકવારમાં ચાલતા આદિવાસી કલ્યાણ કાર્યોમાં અનેક વર્ષોથી[...]

 • 🪔 સ્વાસ્થ્ય

  સર્વગ્રાહી ચિકિત્સા

  ✍🏻 ડૉ. જ્યોતિ કોઠારી અને ડૉ. મનુ કોઠારી

  સર્વગ્રાહી ચિકિત્સા (રુડયાર્ડ કિપ્લિંગનો અભિગમ) ડૉ. જ્યોતિ કોઠારી, (એમ.ડી., ડી.જી.ઓ) સાન્તાક્રુઝ, મુંબઈના સંજીવની નર્સિંગહોમનાં સ્ત્રીરોગનાં કન્સલ્ટિંગ ડૉક્ટર છે. ડૉ. મનુ કોઠારી (ઍમ.ઍસ. ઍમ ઍસ. સી)[...]

 • 🪔

  વિશ્વસ્વરૂપ : વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ

  ✍🏻 ડૉ. મનુ કોઠારી અને ડૉ. લોપા મહેતા

  માર્કસ પ્લેન્ક અને આઈન્સ્ટાઈને ક્વૉન્ટમ યુનિવર્સ એટલે કે પરિમાણ જગતના જ્ઞાનની ભેટનો ઉમેરો આધુનિક ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કર્યો છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનના અધિષ્ઠાતા દેવ ક્વૉન્ટમ મિક્નિક્સ એટલે[...]

 • 🪔

  જીવન અને મૃત્યુ

  ✍🏻 ડૉ. મનુ કોઠારી

  આપણને મૃત્યુનો ભય છે કારણ કે આપણને આપણી પ્રતિભાના સંપૂર્ણ લયનો ડર છે. જો આપણને સમજાય કે પરમાત્મા જ આત્મારૂપે સર્વમાં સમાયેલ છે તો આપણને[...]