• 🪔 ગઝલ

  ચાલ્યા અમે

  ✍🏻 હરીશ પંડ્યા

  શ્વાસની પોઠો લઇ ચાલ્યા અમે વેદના અગણિત લઇ ચાલ્યા અમે ફૂલ મારગમાં મળે તો શું કરું? ઘાવ નીતરતા લઇ ચાલ્યા અમે સાથ બે પળનો હતો[...]

 • 🪔 પ્રાર્થના/ગીત

  ક્યારેક

  ✍🏻 હરીશ પંડ્યા

  હું સાવ ખાલીખમ કોડિયું તમે ઝળહળતી રે જ્યોત, હું સાવ અબુધ-અજ્ઞાની તમે હીર-ઝવરાતનું પોત. પંથ સૂઝે ના મંઝિલ અડાબીડમાં ભટકું, માર્ગ વચાળે માયા ઊભી દોર[...]

 • 🪔 ગઝલ

  ગઝલ

  ✍🏻 હરીશ પંડ્યા

  જીવનના રસ્તા ક્યાં સીધા, આવે એમાં અગણિત બાધા. શ્વાસ-વસ્ત્ર તો છે ફાટેલાં, કરશો એમાં ક્યાંથી સાંધા, ફૂલ તમે ના ચૂંટો એમ જ, કંટક લેશે એમાં[...]

 • 🪔

  મા મળે

  ✍🏻 હરીશ પંડ્યા

  કેટલાં જન્મોનું તપ કે મા મળે કેટલાં જન્મોનો જપ કે મા મળે આમ તો એ હોય છે બસ પાસમાં હોય શ્રદ્ધાનું જો બળ તો મા[...]