• 🪔 સાધકશૂરી સંતસરવાણી

  જોગમાયા જૂઠીબાઈ

  ✍🏻 જયમલ્લ પરમાર

  january 1990

  Views: 2180 Comments

  કો ઘોડો કો પરખડો, કો શીલવંતી નાર; સરજનહારે સરજિયાં, તીનું રતન સંસાર. જખ્મી પ્રણય, પિયુની બેવફાઈ, પ્રેમની ખુમારી કે વૈરાગ્યની મસ્તી! આમ, જ્યાં જુઓ ત્યાં [...]

 • 🪔 સાધકશૂરી સંતસરવાણી

  સંત નથુરામજી 

  ✍🏻 જયમલ્લ પરમાર

  december 1989

  Views: 2510 Comments

  ચલાળા ને ખાંભા વચ્ચે ધારગણીથી ઉગમણે બે’ક માઈલ છેટે શેલ નદીના કાંઠે આંબેરણમાં નાનું એવું ખંભાળિયા ગામ આજેય ઝૂલી રહ્યું છે. ખંભાળિયા એટલે ચલાળાના આપા [...]

 • 🪔

  સાધકશૂરી સંતસરવાણી

  ✍🏻 જયમલ્લ પરમાર

  november 1989

  Views: 2240 Comments

  સૌરાષ્ટ્ર એક કાળે આફ્રિકાખંડ સાથે જોડાયેલો હતો. કાળની ઉથલપાથલમાં જમીનને સ્થળે જળ આવી ગયું અને સૌરાષ્ટ્ર દ્વીપકલ્પ બન્યો. એક કાળે સિંધુ નદી આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ [...]