• 🪔 પુસ્તક સમીક્ષા

  ‘ગિરા ગુર્જરી’

  ✍🏻 લાલજી મૂળજી ગોહિલ

  March 1996

  Views: 110 Comments

  ‘ગિરા ગુર્જરી’: લેખકઃ લાલજી મૂળજી ગોહિલ; પ્રકાશક: પોતે. પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૯૪, મૂલ્ય રૂ. ૮, પૃ. ૬૪ શ્રી લાલજીભાઈ મૂ. ગોહિલ રચિત ૬૪ પૃષ્ઠની આ નાનકડી [...]

 • 🪔 પુસ્તક-સમીક્ષા

  વિજ્ઞાનની પાંખે અને ચિંતનની આંખે

  ✍🏻 લાલજી મૂળજી ગોહિલ

  January 1996

  Views: 180 Comments

  લેખકઃ લાલજી મૂળજી ગોહિલ. પ્રકાશન અને પ્રાપ્તિસ્થાન: લાલજી મૂળજી ગોહિલ, કે. ૨૦૮, આદિનાથ સોસાયટી, પુણે-૪૧૧ ૦૩૭ (મહારાષ્ટ્ર), પ્રથમ આવૃત્તિઃ ૧૯૯૩, પૃષ્ઠઃ ૧૫૯, મૂલ્યઃ રૂા. ૨૫ [...]

 • 🪔

  સૌન્દર્ય, કલા અને જીવન

  ✍🏻 લાલજી મૂળજી ગોહિલ

  January 1996

  Views: 240 Comments

  (પૂણેની ર.ચૂ. મહેતા હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે અને પછીથી પ્રિન્સિપાલ તરીકે ફરજ બજાવતી વખતે કેટકેટલાંય વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનોને ઉચ્ચ મૂલ્યો અને સંસ્કારિતાની ભેટ આપનારા સ્વ. શ્રી લાલજી [...]

 • 🪔

  આળસ

  ✍🏻 લાલજી મૂળજી ગોહિલ

  April 1995

  Views: 110 Comments

  એક મિત્રે મને લખ્યું કે તમે કેટલી બધી આળસ કરો છો? ત્રણ પત્ર લખ્યાં છતાં તમે જવાબ પણ આપતા નથી. મારાં મેલાં કપડાંની સંખ્યા જોઈ [...]

 • 🪔 યુવ-વિભાગ

  સ્મરણ તિજોરીની ચાવી

  ✍🏻 લાલજી મૂળજી ગોહિલ

  June 1997

  Views: 930 Comments

  પૂણેની ર. ચૂ. મહેતા હાઇસ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે ફરજ બજાવતી વખતે કેટકેટલાંય વિદ્યાર્થી ભાઇ-બહેનોને ઉચ્ચ મૂલ્યો અને સંસ્કારિતાની ભેટ આપનારા સ્વ. લાલજી મૂળજી ગોહિલ ચિંતનશીલ વિદ્વાન [...]

 • 🪔

  ઝઘડો કરવાની કલા

  ✍🏻 લાલજી મૂળજી ગોહિલ

  September 1993

  Views: 1200 Comments

  કેટલાંક પશુઓ અને કેટલાક લોકો સ્વભાવે જ ઝઘડાખોર હોય છે. પરાઈ શેરીનું કૂતરું નજરે પડતાં પોતાની શેરીની અસ્મિતા ધરાવતાં કૂતરાં કેવા ઝનૂનથી ભસી ઊઠે છે? [...]