• 🪔 પ્રશ્નોત્તરી

  પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ

  પ્રશ્ન : હું મંદિરે ન જ જાઉં, એ યોગ્ય ગણાય ? ઉત્તર : વાસ્તવિક રીતે સ્વામી વિવેકાનંદે અદ્વૈત આશ્રમની સ્થાપના વખતે આમ કહ્યું હતું, ‘અહીં[...]

 • 🪔 પ્રશ્નોત્તરી

  પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ

  પ્રશ્ન : આજે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ સંલગ્ન છે ત્યારે ભારતીય સંસ્કૃતિને કેવી રીતે પુન : જીવિત કરવી કે જાળવવી ? ઉત્તર : ભારતીય સંસ્કૃતિને પુન[...]

 • 🪔 પ્રશ્નોત્તરી

  મનને સ્થિર કરવા વિશે પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ

  પ્રશ્ન : શું પ્રશ્ન પૂછવો એ એક કળા છે ? ઉત્તર : આપણા દેશમાં બંધારણે દરેક નાગરિકને વાણીસ્વાતંત્ર્યનો હક્ક આપ્યો છે. પરંતુ લોકો તેનો કાળજીપૂર્વક[...]

 • 🪔 પ્રશ્નોત્તરી

  પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ

  પ્રશ્ન : એક પરણિતા નારી રૂપે મારે સમાજમાં પોતાના પતિના હરિફને બદલે સહ-સાથી રૂપે કેવી રીતે કામ કરવું જોઈએ? ઉત્તર : હું એક નાનું ઉદાહરણ[...]

 • 🪔 પ્રશ્નોત્તરી

  મનને સ્થિર કરવા વિશે પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ

  પ્રશ્ન : મનને સ્થિર રાખવા શું કરવું જોઈએ ? ઉત્તર : મનનો સ્વભાવ જ ચંચળ છે. એટલે એને સ્થિર કરવું કે સંયમમાં રાખવું ઘણું દુષ્કર[...]