• 🪔 દીપોત્સવી

  પ્રજ્ઞાવંત ભારતીય કવિનો મનનીય કાવ્ય સંદેશ

  ✍🏻 ડૉ. ભાનુપ્રસાદ પંડયા

  December 2012

  Views: 1590 Comments

  ડૉ.ભાનુપ્રસાદપંડ્યા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભવનના પ્રાધ્યાપક હતા. એમને એમના ઉત્તમ કાવ્ય સર્જન માટે કુમાર ચંદ્રક, કવિ દલપતરામ એવોર્ડ, નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ અને ગુજરાતી સાહિત્ય એકેડમીનાં [...]

 • 🪔 ગીત

  દુનિયાનાં લોક એનાં છૈયાં

  ✍🏻 ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

  October-November 1997

  Views: 690 Comments

  કાળઝાળ ડાકુ એક નીકળ્યો છે ધૂંઆફૂંઆ વગડા ને ગામ બધાં કંપે! નાસભાગ કરતાં સૌ માનવ ને વંન પશુ ફડફડતાં પંખીઓ અજંપે! ઘોડાના ડાબલા ખૂંદે છે [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  ભગવતી નિવેદિતાની આશિમુદ્રા

  ✍🏻 ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

  April-May 1996

  Views: 1450 Comments

  આ રહી એ આશિમુદ્રાની હથેળી પાંચેય આંગળીએ અમૃત ઝરે એને ટેરવે ટેરવે અમૃત ઝરે મંદ મંદ સંગ બળે... એ અજવાળે અજવાળે આનંદના આવાસભણી પગ વળે! [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  ઝળહળતો ઉજાસ

  ✍🏻 ડૉ. ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

  March 1994

  Views: 1520 Comments

  ઝળહળતો ઉજાસ પરમ હંસ! એવું દીઠું કે આવ્યા મમ આવાસ, દૂર-સમીપે ક્યાંક સૂણું તમ પગલાનો આભાસ! ભલે વસ્યા હો ગગનગોખમાં ક્યાંક તેજને દેશ, મારે દ્વાર [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  પ્રગટ્યા પરમહંસ

  ✍🏻 ડૉ. ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

  May 1993

  Views: 1030 Comments

  પ્રગટ્યા પરમહંસ એવું ભાસે કે દેવ! એકાએક દૂરથી આ આવ્યા હો મારે આવાસ! આંગણિયે આસપાસ લાગે કે ક્યાંક હું તો સુણું પગરવનો આભાસ! ભલે વસ્યા [...]