• 🪔 પ્રાસંગિક

  અવતારવરિષ્ઠાય શ્રીરામકૃષ્ણ

  ✍🏻 શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ

  february 2017

  Views: 700 Comments

  ઇ.સ. 1897માં નવગોપાલ ઘોષ નામના શ્રીરામકૃષ્ણદેવના એક ગૃહસ્થભક્તે નવું મકાન લીધું હતું. એમાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવની છબી પધરાવવા માટે અલગ પૂજા ખંડ પણ તૈયાર કરાવ્યો હતો. સ્વામી [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  ઠાકુરના નરેન

  ✍🏻 શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ

  january 2017

  Views: 560 Comments

  પુરાણોમાં કથા છે કે ભગીરથની ઘોર તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈ મા ગંગા પૃથ્વી પર અવતરવા સહમત તો થયાં પરંતુ એમના પ્રચંડ પ્રવાહને કોણ નિયંત્રિત કરશે એ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  આદ્યશકિત મા શારદા

  ✍🏻 શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ

  december 2016

  Views: 580 Comments

  શ્રીશ્રીચંડીમાં દેવીએ આશ્ર્વાસન આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે દાનવો દ્વારા વિઘ્ન ઉપસ્થિત થશે ત્યારે ત્યારે હું અવતાર ધરીને શત્રુઓનો વિનાશ કરીશ. પરંતુ આધુનિક સમયમાં આ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  મહામાયા અને તેનું રાજ્ય

  ✍🏻 શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ

  october 2016

  Views: 480 Comments

  આ જગત એ મહામાયાનું રાજ્ય છે. શ્રીરામકૃષ્ણદેવ કહેતા કે આ માયાના રાજ્યમાં પ્રવેશીને બહ્મ સુદ્ધાં રડે. આપણે ગમે તેટલું મનને સમજાવીએ કે તારે નથી જ્ન્મ, [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  સંગીતયોગ

  ✍🏻 શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ

  September 2016

  Views: 480 Comments

  જેવી દરેક વ્યકિતને પોતાની એક વિશિષ્ટતા હોય છે તેવી જ રીતે દરેક સમાજને પણ પોતાની એક વિશિષ્ટતા હોય છે. ભારતની વિશિષ્ટતા એ છે કે તેનાં [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  ભક્તવત્સલ ભગવાન

  ✍🏻 શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ

  august 2016

  Views: 550 Comments

  મનુષ્યજીવન સંઘર્ષ, દુ :ખ અને વ્યથાઓથી ભરેલું છે. જગતમાં એક પણ મનુષ્ય એવો નહિ હોય કે જેના જીવનમાં સંઘર્ષ અને દુ :ખ ન હોય. કાદવમાં [...]