• 🪔 સંશોધન

  સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

  ✍🏻 ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

  october 2017

  Views: 700 Comments

  આ વખતે સ્વામીજી ચાલતા નહીં પણ ઘોડા પર બેસીને અલમોડા આવ્યા. એમના ઉપદેશને લોકો સુધી પહોંચાડનાર ગુડવિન મહાશય પણ એમની સાથે જ કાઠગોદામથી અલમોડા સુધી [...]

 • 🪔 સંશોધન

  સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

  ✍🏻 ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

  september 2017

  Views: 770 Comments

  પંડિતો-શાસ્ત્રીઓના આતિથ્યમાં તેઓ પૂરા તન-મન અને ધનથી મંડી જતા હતા. પછી તો લાલા બદરીશાહનું ઘર બધા ગુરુભાઈઓ અને એમના સેવકો માટે કાયમનું ઘર જ બની [...]

 • 🪔 સંશોધન

  સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

  ✍🏻 ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

  july 2017

  Views: 780 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંંદની પહેલી અલમોડા મુલાકાત શ્રીરામકૃષ્ણ કુટિર બનતા પહેલાં, સ્વામી વિવેકાનંદ અને એમના ગુરુભાઈઓ વારંવાર અલમોડા આવ્યા હતા. એના સંદર્ભમાં ઘણું જાણવા મળે છે, જે [...]

 • 🪔 સંશોધન

  સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

  ✍🏻 ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

  june 2017

  Views: 540 Comments

  અલમોડા આશ્રમ સ્વામી શિવાનંદજી 1913-1915ના ગાળામાં અલમોડામાં તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. ત્યાં એમને ખબર મળી કે એમના ગુરુભાઈ સ્વામી તુરીયાનંદજી મધુપ્રમેહ અને અનિદ્રાના રોગથી પીડાઈ [...]

 • 🪔 સંશોધન

  સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

  ✍🏻 ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

  may 2017

  Views: 580 Comments

  પર્વતરાજ હિમાલય પર્વતરાજ હિમાલયની ભવ્યતા યુગો યુગોથી પ્રસિદ્ધ છે. શિવ-શક્તિની લીલાભૂમિ, દેવી-દેવતાઓની, યક્ષોની, ગંધર્વોની, કિન્નરોની અને વિદ્યાધરોની કર્મભૂમિ, ઋષિમુનિઓની તપોભૂમિ, સાધકોની સાધનાભૂમિ અને સહેલાણીઓ માટે [...]