• 🪔 આનંદબ્રહ્મ

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 આનંદબ્રહ્મ

  february 2019

  Views: 1700 Comments

  શેઠ : અરે રામુ, આજે રોટલી પર આટલું બધું ઘી કેમ લગાડ્યું છે ? રામુ : શેઠ ! માફ કરજો. ભૂલથી મારા માટે કરેલી રોટલી [...]

 • 🪔 આનંદબ્રહ્મ

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 આનંદબ્રહ્મ

  january 2019

  Views: 1930 Comments

  પત્રકાર : સરજી, દિલ્હીમાં દિવસે દિવસે બળાત્કારની ઘટનાઓ વધતી જાય છે. આપ એના માટે કયાં અસરકારક પગલાં જાહેર કરવાનાં છો એ કહેશો? પ્રધાન : જી, [...]

 • 🪔 આનંદબ્રહ્મ

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 આનંદબ્રહ્મ

  december 2018

  Views: 1590 Comments

  એક દિવસ એક માણસે ભગવાનને પૂછ્યું : બધી છોકરીઓ કેમ આટલી સુંદર, સાલસ, સરસ અને મીઠડી હોય છે. અને બધી પત્નીઓ શા માટે કાયમ વડચકાં [...]

 • 🪔 આનંદબ્રહ્મ

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 આનંદબ્રહ્મ

  october 2018

  Views: 1960 Comments

  વિદ્યાર્થી : આ પરીક્ષામાં હું શૂન્ય ગુણ મેળવવાને પણ લાયક નથી, એમ માનું છું. શિક્ષક : હું તારી સાથે સહમત છું. પણ હું તને આટલા [...]

 • 🪔 આનંદબ્રહ્મ

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 આનંદબ્રહ્મ

  september 2018

  Views: 1670 Comments

  ગૃહિણી : મૂરખ, તારાથી એક પણ કામ બરાબર નથી થતું. નોકર : બહેનજી, આદર સાથે વાત કરો, હું તમારો પતિ નથી. *  *  * પહેલાં [...]

 • 🪔 આનંદબ્રહ્મ

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 આનંદબ્રહ્મ

  august 2018

  Views: 1720 Comments

  પિતા : બેટા, આ લે 1500/- રૂપિયા ! પુત્ર : 1500/- રૂપિયા ! શેના ? પિતા : બેટા, જ્યારથી તેં વ્હોટ્સએપ લીધું છે ત્યારથી રાતનો [...]