• 🪔 પુસ્તક પરિચય

  આનંદધામના પથ પર

  ✍🏻 સ્વામી અપૂર્વાનંદ

  February 1996

  Views: 90 Comments

  પુસ્તક પરિચય આનંદધામના પથ પર: પ્રથમ ભાગ, પ્રકાશક: શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ (૧૯૯૧): શિવાનંદ વાણી (બંગાળી)નો અનુવાદ: મૂળ બંગાળીમાં સંકલન: સ્વામી અપૂર્વાનંદ, અનુવાદકો: શ્રીમતી શાંતિબહેન દીઘે, [...]

 • 🪔 માતૃપ્રસંગ

  જયરામવાટીમાં દીક્ષા ગ્રહણ

  ✍🏻 સ્વામી અપૂર્વાનંદ

  September 2022

  Views: 5562 Comments

  (‘શ્રીશ્રીમાયેર પદપ્રાંતે’ (ભાગ-1) પુસ્તકમાંથી આ લેખ સંકલિત કરવામાં આવ્યો છે. -સં.) ઓગસ્ટ 1919, રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા બાંકુડા જિલ્લામાં દુષ્કાળ-પીડિતો માટે રાહતકાર્ય ચાલી રહ્યુંં હતું. [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  મારી ઉત્કટ ઝંખનાએ માનાં દર્શન કરાવ્યાં

  ✍🏻 સ્વામી અપૂર્વાનંદ

  december 2018

  Views: 1620 Comments

  ઈ.સ.૧૯૧૮ મારા જીવનનું સૌથી વધારે સ્મરણીય વર્ષ હતું. એ વર્ષે મેં પ્રથમ વાર શ્રીશ્રીમાનું સાંનિધ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. વર્તમાન યુગની શ્રેષ્ઠ પુણ્યપીઠ બેલુર મઠનાં દર્શન કર્યાં [...]