• 🪔 દીપોત્સવી

  તણાવમુક્તિ - શ્રીમદ્ ભાગવતની દૃષ્ટિ

  ✍🏻 સ્વામી ગુણેશાનંદ

  November 2021

  Views: 1670 Comments

  सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॥      શાસ્ત્રોની શુભ-મંગલ વાણી સદૈવ આપણા ગ્રંથોના માધ્યમથી પ્રતિધ્વનિત થતી રહી [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  શ્રીમદ્ ભાગવતમાં યોગ

  ✍🏻 સ્વામી ગુણેશાનંદ

  november 2020

  Views: 1990 Comments

  લોકવિશ્રુત શ્રીમદ્ ભાગવત મહાપુરાણ સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ભગવદ્ સ્વરૂપ ભગવાન વ્યાસ દ્વારા પ્રણીત આ મહાપુરાણ સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, સાધન-જ્ઞાન, સિદ્ધ-જ્ઞાન, સાધન-ભક્તિ, સાધ્ય-ભક્તિ, વૈધીભક્તિ, [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  માર્ગરેટનું ભગિની નિવેદિતામાં રૂપાંતર - એક વિરલ ઘટના

  ✍🏻 સ્વામી ગુણેશાનંદ

  november 2017

  Views: 1240 Comments

  ‘જેમણે પોતાનું સર્વસ્વ ભારતને સમર્પણ કર્યું છે તે ભગિની નિવેદિતા અહીં ચિર વિશ્રામ કરી રહ્યાં છે.’ દાર્જિલિંગના સ્મશાનમાં જે જગ્યાએ નિવેદિતાના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  યુવાનો વિવેક રાખો અને જાગો !

  ✍🏻 સ્વામી ગુણેશાનંદ

  november 2013

  Views: 1480 Comments

  સ્વામી ગુણેશાનંદ રામકૃષ્ણ મિશન, વાયઝેક્માં પોતાની સેવાઓ આપે છે. - સં. સામાન્ય રીતે આપણા લોકોમાં બે પ્રકારનાં વ્યક્તિત્વ જોવા મળે છે. ૧. સ્થૂળ-બાહ્ય ૨. આંતરિક [...]