• 🪔 કાવ્ય

  આ ચિત્ત શું?

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  આ ચિત્ત શું કોઈ ચબૂતરો કે વિચારપંખી તણી હારમાળા આવી ચડે ને કરી કલબલાટ ચણી રહે શેષ રહેલ શાંતિ ને સ્વસ્થતાની સઘળી મિરાત? -હરીન્દ્ર દવે

 • 🪔

  તંગ આવી ગયો છું!

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  મારાં નાનાં નાનાં ખેંચાણો ને નાની નાની તાણોથી તંગ આવી ગયો છું! મને એક પ્રગાઢ આકર્ષણ આપ, જેને સામે છેડે તું હો! મને એક પ્રચંડ[...]

 • 🪔 કાવ્યાસ્વાદ

  તન્મયતા હોય છે ત્યારે....

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  મીરાં ઝેરના કટોરાને અમૃત માનીને પી ગયાં, એ ચમત્કાર સ્થૂલ રીતે બન્યો હોય કે ન પણ બન્યો હોય, પણ સંસારના ઝેરને અમૃત માનીને મીરાંએ અને[...]

 • 🪔 કાવ્યાસ્વાદ

  જ્યાં લગી

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  જ્યાં લગી જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્ત્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી, મનુષ દેહ તાહરો એમ એળે ગયો, માવઠાંની જેમ વૃષ્ટિ વૂઠી. શું થયું[...]

 • 🪔 કાવ્યાસ્વાદ

  અનુભૂતિ

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  લીલ લપાઈ બેઠી જળને તળિયે, સૂર્યકિરણને એમ થયું કે લાવ જઈને મળીએ! કંપ્યું જળનું રેશમ પોત કિરણ તો ઝૂક્યું થઈ કપોત, વિધવિધ સ્વરની રમણા જંપી[...]

 • 🪔 કાવ્યાસ્વાદ

  પ્રીતમના ઓરડા

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  મારા પ્રીતમના ઓરડા ઊંચા કે ઓરડા ઓહો કર્યા રે લોલ. હરિયાળા ડુંગરાને ગોચરમાં પાથરી ફૂલભરી જાજમની ભાત, સાંજલ તારાનો રૂડો દીવો બળે ને ઓલી આસમાની[...]

 • 🪔 કાવ્ય

  કુંજ કુંજ ગલી ગલી ભટકું

  ✍🏻 હરીન્દ્ર દવે

  કુંજ કુંજ ગલી ગલી ભટકું માધવ, હું તો ફૂલ ફૂલ કળી કળી અટકું વાદળીના રંગમાં મેં માંડી જ્યાં મીટ એ તો વરસી ત્યાં સાવ પાણી[...]