• 🪔

  નિરંતર પ્રયાસનાં પ્રેરક ઉદાહરણ

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  ગયા અંકમાં આપણે વચન પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા માટે નેલ્સન મંડેલા અને નિરંતર પ્રયાસ માટે ટિટોડીનાં દૃષ્ટાંતો જોયાં,હવે આગળ ... સાહસિક ગુણોમાં સત્યનિષ્ઠા સૌથી વધારે શક્તિશાળી ગુણ[...]

 • 🪔

  નિરંતર પ્રયાસનાં પ્રેરક ઉદાહરણ

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  ઘ) નેલ્સન મંંડેલા : આ વ્યક્તિએ પોતાની વચનબદ્ધતાને પૂરી કરવા ૨૭ વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યાંં કોઈ વ્યક્તિએ પોતાના જીવનનાં ૨૭ વર્ષ જેલમાં ગાળવાનાં છે અને એમાંથી[...]

 • 🪔

  નિરંતર પ્રયાસનાં પ્રેરક ઉદાહરણ

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  સંપાદકીય નોંધ : ડૉ. એ.આર.કે. શર્માના પુસ્તક 'Swami Vivekananda’s Leadership Formulas to become Courageous' નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. ક) સાગના[...]

 • 🪔

  સફળતાની ચાવી-૨

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  સંપાદકીય નોંધ : ડૉ. એ.આર.કે. શર્માના પુસ્તક "Swami Vivekananda’s Leadership Formulas to become Courageous' નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. સ્વામી વિવેકાનંંદના[...]

 • 🪔

  સફળતાની ચાવી-૧

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  સંપાદકીય નોંધ : ડૉ. એ.આર.કે.શર્માના પુસ્તક 'Swami Vivekananda’s Leadership Formulas to become Courageous' નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. અખૂટ ધીરજ રાખો;[...]

 • 🪔

  સ્મૃતિની પેલે પાર જઈને વિચારવું અને સામાન્ય વિચાર

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  શ્રી એ.આર.કે. શર્મા ટાટા ડોકોમોના એડિશ્નલ વાઈસ પ્રેસિડન્ટ છે. એમણે સ્વામીજીના વિચારો પર ખૂબ ગહન ચિંતન કર્યું છે, અને સ્વામીજીના વિચારો આધારિત અનેક પ્રેરણાદાયી પુસ્તકો[...]

 • 🪔

  અતીન્દ્રિય ચિંતનશક્તિ

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  (ગતાંકથી આગળ...) એ જ સિદ્ધાંતો સાંસારિક-ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જો આપણે સૂક્ષ્મપણે જોઈએ તો આપણને જોવા મળશે કે ‘સ્મૃતિની સીમાઓને ઓળંગીને વિચારવા-જોવાની શક્તિ’ ભૌતિક-સાંસારિક જગત[...]

 • 🪔

  અતીન્દ્રિય ચિંતનશક્તિ

  ✍🏻 એ.આર.કે. શર્મા

  ‘શ્રી સારદા બુક હાઉસ’ દ્વારા મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રકાશિત "Out of the Box Thinking' નામના પુસ્તકનો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે.- સં. માનવ[...]

 • 🪔 બાલ ઉદ્યાન

  સ્વપ્ન જગતમાં સ્વામી વિવેકાનંદ સાથે ખુશ

  ✍🏻 સ્વામી રાઘવેશાનંદ / એ.આર.કે. શર્મા

  ચાલો ખુશની બહેનને મળીએ ખુશની બહેન એનાથી પાંચ વર્ષ મોટી છે. તેની ઉંમર પંદર વર્ષની છે. તે દસમા ધોરણમાં ભણે છેે. તે પોતાના બે ભાઈઓ[...]

 • 🪔 બાલ ઉદ્યાન

  સ્વપ્ન જગતમાં સ્વામી વિવેકાનંદ સાથે ખુશ

  ✍🏻 સ્વામી રાઘવેશાનંદ / એ.આર.કે. શર્મા

  પ્રકરણ : ૧ નાના ખુશ અને તેના પરિવારજનોને ચાલો મળીએ. ચાલો આપણે ખુશભાઈને મળીએ, જેને પ્રેમથી પરિવારજનો અને અંતરંગ લોકો ખુશીલાલ કહે છે. લત્તાના બધા[...]