• 🪔 બાળ ઉદ્યાન

  મહાભારત

  ✍🏻 સ્વામી રાઘવેશાનંદ

  June 2023

  Views: 190 Comments

  વ્યાસે ગણેશજીનું ધ્યાન ધર્યું અને ગણેશજી તેમના સમક્ષ પ્રગટ થયા. વ્યાસે હાથીના મસ્તકવાળા દેવતાને શ્રદ્ધાપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા અને વિનયપૂર્વક બોલ્યા, ‘મહારાજ, હું એક બહુ જ [...]

 • 🪔 બાળવિભાગ

  સતી અનસૂયા

  ✍🏻 સંકલન

  March 2012

  Views: 1670 Comments

  પ્રભાતે સાત મહાન નારીઓ—સપ્તકન્યાને આપણે યાદ કરીએ છીએ. આમાંનાં એક છે સતી અનસૂયા. પોતાની પતિપરાયણતા અને તપશ્ચર્યા તેમજ આત્મસંયમ માટેનું તેઓ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. [...]

 • 🪔 બાળ-વિભાગ

  ધ્યાનની શક્તિ

  ✍🏻 સંકલન

  March 1998

  Views: 1000 Comments

  એક નવજવાન શરીરે મજબૂત અને સશક્ત હોવા છતાં કોઈ રીતે પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ ચલાવી શકતો ન હતો. છેવટે તે લૂંટારો બન્યો. રસ્તે જતા – આવતા [...]

 • 🪔 બાળવિભાગ

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવની વાર્તા

  ✍🏻 સંકલન

  October-November 1996

  Views: 670 Comments

  રામનાં રખોપા એક ગામમાં રઘુરામ નામનો એક વણકર રહેતો હતો. તે ખાતાં-પીતાં, ઊઠતાં-બેસતાં રામમાં લીન રહેતો. આ બધું જ રામની ઈચ્છાથી જ થાય છે. સૂર્યનું [...]